MENU

Indkaldelse til delegeretmødet

Lørdag den 7. januar slår MCH Herning Kongrescenter dørene op til 2017-udgaven af DBU Jyllands delegeretmøde. Repræsentanter fra de jyske fodboldklubber kan tilmelde sig til og med den 2. januar.

Delegeretmøde 2013  Bent Clausen


Ønsker din klub indflydelse på den fremtidige udvikling i jysk fodbold?

Så handler det om at være til stede, når DBU Jylland jf. § 8 i unionens love indkalder til delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag d. 7. januar 2017 kl. 10.00.

Der er åbent for tilmelding her, og det vil der være indtil mandag den 2. januar 2017.

Endelig behandling af forslag

På delegeretmødet skal de jyske klubber bl.a. tage endelig stilling til den samlede forslagspakke, som bl.a. indeholder et oplæg fra DBU Jylland om at reformere brugen af dispensationer.

Bl.a. foreslås det at ændre den såkaldte kvartalsspiller-model til en halvårsspiller-ordning. Samtidig lægges der op til at ændre på antallet af ”for gamle spillere” i de forskellige spilleformer, ligesom der åbnes op for, at der kan benyttes ”for gamle spillere” på øverste niveau, hvilket ikke er muligt i dag.

Forslagene er blevet drøftet på de regionale årsmøder i november, men for at kunne træde endeligt i kraft, skal de have opbakning af de jyske klubber på delegeretmødet.

Alle forslag vil i deres fulde ordlyd blive offentliggjort her på hjemmesiden senest den 15. december.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelse
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Orientering om forslag til FLU og DBU
6. Valg af formand
7. Valg af næstformand
8. Valg af kasserer
9. Valg af to bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af appeludvalg
11. Valg af indtil tre revisorer, hvoraf én skal være registreret/statsautoriseret
12. Eventuelt

Nærmere oplysninger om kandidater til valgene, beretning m.v. vil blive offentliggjort her på hjemmesiden inden jul.

Det er også muligt at benytte sig af tilbuddet om deltagelse i DBU Jyllands nytårskur fredag aften før delegeretmødet.

Stemme- og taleret

Alle DBU Jyllands medlemsklubber er velkomne til at deltage på delegeretmødet, men kun klubber, som har deltaget på regionernes årsmøder i november, har stemmeret på delegeretmødet.

Hver forening kan sende højest to deltagere med stemme- og taleret, men må i øvrigt være repræsenteret med et ubegrænset antal deltagere.


Tekst: Mads D. Larsen & foto: Bob Gisselmann

Log ind