MENU

Hvem er på valg i Herning?

De jyske klubber skal vælge tre medlemmer til DBU Jyllands bestyrelse og tre medlemmer til Appeludvalget på delegeretmødet i Herning. Her kan du se, hvem DBU Jylland indstiller til de forskellige organer.

Delegeretmøde 2013 Hans Mogensen

Hans Mogensen er klar til en ny to-årig periode som økonomiansvarlig i DBU Jylland. Valget finder sted på delegeretmødet i Herning den 7. januar. (Foto: Bob Gisselmann)


Når de jyske fodboldklubber samles til delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter lørdag den 7. januar 2017, skal de bl.a. vælge tre medlemmer til DBU Jyllands bestyrelse.

Posterne som næstformand, økonomiansvarlig og ordinært bestyrelsesmedlem er i henhold til lovene på valg.

DBU Jylland indstiller følgende til genvalg.

Ole Ladefoged, Varde, til næstformandsposten. Ole er 49 år og har de seneste otte år beklædt posten som næstformand i DBU Jylland. Har tidligere været formand i Region 4.
Hans Mogensen, Randers, til posten som økonomiansvarlig. Hans er 57 år og har de seneste 12 år beklædt posten som økonomiansvarlig (tidligere benævnt kasserer) i DBU Jylland.
Peter Tornbo, Lemvig, til posten som bestyrelsesmedlem. Peter er 49 år og har beklædt posten i to år. Har tidligere været formand i Region 2.

Regionale bestyrelses-repræsentanter

Formand Bent Clausen og bestyrelsesmedlem Lars Olesen er ikke på valg i 2017, idet de blev valgt for en to-årig periode i 2016, mens bestyrelsens sidste fire medlemmer, regionsformændene, vælges på de regionale årsmøder i november.

Det drejer sig om: Kristian Nørgaard Thomsen (Region 1), Johanne Berg (Region 2), Bent Villumsen (Region 3) og Jens Christian Hansen (Region 4).

Kandidater til Appeludvalget

Der skal også vælges medlemmer til DBU Jyllands Appeludvalg, som er ankeinstans for disciplinærsager.

Udvalget består af tre medlemmer, hvoraf højest et af medlemmerne kan sidde i DBU Jyllands bestyrelse.

DBU Jylland indstiller følgende tre personer til genvalg:

Kent Falkenvig
Tommy Olesen (jurist)
Eigil Pedersen (jurist)

Appeludvalget har i 2016 behandlet og truffet afgørelse i 20 sager.

Kandidater til Disciplinærudvalget

Som noget nyt skal klubberne på delegeretmødet vælge tre medlemmer til DBU Jyllands Disciplinærudvalg. Dette kræver dog, at det fremsatte forslag 1 vedtages. I modsat fald vil disciplinærudvalget som nu blive udpeget af DBU Jyllands bestyrelse.

DBU Jylland ønsker med valghandlingen at sikre en tydelig opdeling mellem den lovgivende, dømmende og udøvende magt i organisationen.

Tidligere blev medlemmerne af Appeludvalget også udpeget af DBU Jyllands bestyrelse.

DBU Jylland indstiller følgende tre personer:

Kristian Nørgaard Thomsen
Jens Christensen
Christian Fynsk

DBU Jyllands medlemmer af DBU's repræsentantskab

De fire regionsbestyrelser og DBU Jyllands regionale årsmøder har i november valgt DBU Jyllands medlemmer af dansk fodbolds øverste organ, DBU's repræsentantskab, til perioden 2017/2018.

De valgte personer i regionerne udgør sammen med medlemmerne af DBU Jyllands bestyrelse samt en enkelt person udpeget af DBU Jyllands bestyrelse de i alt 33 repræsentanter, som DBU Jylland p.t. råder over (afhængig af de forskellige lokalunioners medlemstal).

Bent Clausen er som næstformand i DBU valgt direkte ind i repræsentantskabet.

DBU's Repræsentantskab mødes næste gang i begyndelsen af marts 2017 i Korsør.

De jyske repræsentanter er:

Jørgen Staun
Thomas Jensen
Henrik Sloth
Christian Fynsk
Søren Larsen
Kim Glad Andersen
Torben Nielsen
Poul Overgaard
Jørgen Rasmussen
Johnny Krogh Hansen
Henrik Flensborg Hansen
Michael Koch
Søren Juul Jensen
Rasmus Johansen
Morten Wind Lübker
Claus Warming
Anne Andersen
Lene Bengtsson
John Møller Pedersen
Kenneth Nielsen
Claus Behrndt
Lise-Lotte Klinge
Brian Christiansen
Søren Ernst Lüdeking
Ole Ladefoged
Hans Mogensen
Peter Tornbo
Lars Olesen
Kristian Nørgaard Thomsen
Johanne Berg
Bent Villumsen
Jens Christian Hansen
Morten Rask Thomsen


Læs også:


Alt om delegeretmødet

Tekst: Mads D. Larsen & foto: Bob GisselmannLog ind