MENU

Region 2: Guld til en ægte græsrod

Afgående bestyrelsesmedlem og tidligere formand i DBU Jylland Region 2, Hans Peter Johansen, blev på årsmødet i Aulum hædret med jysk fodbolds højeste personlige hæder, Guldnålen.

Guldnål til Hans Peter Johansen
Hans Peter Johansen (nummer to fra højre) blev mandag aften tildelt DBU Jyllands Guldnål. Til venstre hans kone, Karen. Peter Tornbo fra DBU Jylland (nummer to fra venstre) og DBU Jyllands formand, Bent Clausen (helt til højre) stod for overrækkelsen.


Fodboldlederen Hans Peter Johansen fra Sparkær har gennem flere end 35 år kæmpet en brav kamp for at give børne-, bredde- og græsrodsfodbolden de bedst tænkelige vilkår. Både i sin egen klub, Sparkær IF, men i høj grad i det store jyske fodboldfællesskab.

Det indbragte ham mandag aften jysk fodbolds højeste personlige hæder, DBU Jyllands Guldnål.

Overrækkelsen fandt sted på DBU Jylland Region 2’s årsmøde i Aulum, hvor 65-årige Hans Peter Johansen i øvrigt trådte ud af regionsbestyrelsen for at give plads til nye kræfter.

Og prisen blev motiveret af tidligere regionsformand, Peter Tornbo, der netop har kørt et tæt parløb med Hans Peter Johansen i regionsbestyrelsen.

- Hans Peter, du har altid været en mand med markante meninger og en fodboldleder, der virkelig har haft dit hjerte med i det store arbejde, som du har ydet, sagde Peter Tornbo i sin tale til Hans Peter Johansen, der siden 1980 har været aktiv leder i Sparkær IF – og i øvrigt stadig er det.

Spottet af DBU Jylland

Og det var netop Hans Peter Johansens store fodboldarbejde for børnene og de unge i Sparkær og omegn, der i 1993 fik DBU Jylland Region 2 til at spotte den dynamiske fodboldleder.

Det bragte ham ind i organisationsarbejdet. Først som medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Region 2, efterfølgende i regionsbestyrelsen og i perioden fra 2006 til 2010 som regionsformand og dermed medlem af DBU Jyllands bestyrelse.

Hans Peter Johansen har altid haft et stort hjerte for rummeligheden og vigtigheden af, at det er nødvendigt at prioritere alle børn- og ungespillere – og ikke blot dem, som måske er de bedste i en årgang.

Disse holdninger har han naturligt taget med i sit bidrag til udviklingen af dansk fodbolds værdisæt for børne- og ungdomsfodbolden, Holdninger & Handlinger.

Medstifter af lokalt stævne

Men det er ikke kun børnene og de unge, der har haft Hans Peter Johansens interesse.

I 1983 var han med til at løbe Fjends Cup i gang, og han er stadig en nøglespiller i driften af det lokale stævne. Han er også staig formand for Ungdomsudvalget i Sparkær IF – en klub som han i øvrigt har været formand for i to perioder: Fra 1981 til 1986 – og fra 1992 til 1995.

Hans Peter Johansen er modtager nummer 78 af Guldnålen, som er bundet op på nogle ganske skrappe kriterier. Eksempelvis skal man have mindst 30 års frivilligt fodboldarbejde i en klub/forening på sit CV, heraf minimum 20 år som enten bestyrelsesmedlem i fodboldklub eller fodboldudvalgsmedlem i flerstrenget forening. Alternativt minimum 40 års frivilligt fodboldarbejde i en klub.

Læs mere om DBU Jyllands guldnål her, hvor du også kan finde samtlige tidligere modtagere af hæderen.

Tekst: Mads D. Larsen & foto: Sidsel Krarup


Log ind