MENU

Fremtidens topdommere samlet i Tilst

Søndag var toppen af den jyske dommer-talentmasse samlet på DBU Jyllands Fodboldcenter i Tilst for at forberede sig til den kommende udendørssæson.

Michael V. Jensen 
Michael V. Jensen, indrangeret i 1. division, fortalte om sin vej til rollen som topdommer. 
Michael V. Jensen i aktion
Michael V. Jensen fortalte bl.a., at der stilles større og større krav til dommernes fysiske formåen.
Talentdommere i Tilst
Der blev både lyttet og diskuteret på søndagens talentdommersamling på fodboldcenteret i Tilst.
Hvordan tager man skridtet fra talentfuld dommer til at slå igennem på øverste niveau?

Det var et af temaerne, da de højest indrangerede talentdommere (Danmarksserien og Jyllandsserien) søndag var samlet på DBU Jyllands Fodboldcenter i Tilst ved Aarhus for at forberede sig til sæsonen 2015.

Dagen blev indledt med de obligatoriske tests – såvel fysisk som teoretisk.

For at være med på højeste niveau som talentdommer i DBU Jylland skal man kunne honorere de store krav, der stilles til såvel det fysiske niveau som de teoretiske færdigheder.

For at bestå den fysisk test skal dommerne løbe Yo-Yo-intervaltesten på minimum niveau 17.4, mens den teoretiske test foregår ved ”det grønne bord”, hvor en DBU instruktør, via skarpe spørgsmål, spørger ind til den enkelte dommers lovkendskab.

Vejen til at blive topdommer

Hvad skal der til for at for at blive 1. divisionsdommer?

Det var det gennemgående tema i det indlæg, som 1. divisionsdommer Michael V. Jensen præsenterede for de jyske talentdommere. Han har selv været deltager i Projekt Topdommer, som er betegnelsen for den kreds af elitedommere, som DBU satser og udvikler på.

Blandt Michael V. Jensens pointer var:

• Det er vigtigt, at dommergerningen afbalanceres i forhold til sit civile job og familieforhold.
• Det sociale aspekt betyder rigtig meget – det at være samme med dommerkolleger og venner.
• Der stilles større og større krav til dommerens fysiske formåen – både løbe- og sprintmæssigt, men også med hensyn til fedtprocent.
• Det er hårdt arbejde. Man skal som dommertalent gøre op med sig selv, om man er villig til at efterleve dette – med de fravalg det automatisk medfører.

Gennemgang af video-materiale

I DBU Jyllands administrative talentdommergruppe har udvikling og dygtiggørelse af de unge dommere høj prioritet.

Derfor blev der også brugt tid på at evaluere på sidste sæson. Videoklip af dommerens egen indsats blev præsentereret af dommerne selv og derefter diskuteret i plenum. Hvad var godt i de enkelte situationer og hvad kunne gøres bedre? Bl.a. blev emner som kendelsesvurderinger, ledelsesredskaber, placering og samarbejde med linjedommerne berørt.

- En vigtig del i dommernes dygtiggørelse er dommerudviklernes tilbagemeldinger til dommerne. Derfor blev der på samlingen også brugt tid på, hvor dommerudviklernes fokusområder vil være i 2015, og hvordan arbejdet med talentdommerne gribes an. Blandt andet arbejdes der med en kontaktpersonsordning, hvor dommeren får tilknyttet en kontaktperson blandt dommerudviklerne – en person som dommerne kan bruge til sparring og dialog i forhold til dommergerningen, forklarer Jakob Bille, der er administrativ leder af dommerområdet under DBU Jylland.

På de skrå brædder

Som dommer i en fodboldkamp er man meget ”på”, hvilket blandt andet stiller krav til kropssprog, verbal- og nonverbal kommunikation.

Derfor var der også indlagt en ”øvelse”, hvor de deltagende dommere skulle ”på de skrå brædder” og præsentere et emne i fodboldloven.

Derefter blev præsentationen evalueret og drøftet med udgangspunkt i præsentationsteknik og kommunikation.

Tekst: Mads D. Larsen & foto: fodboldbilleder.dk og Jakob Bille


Bliv dommer:

Hvis du synes, at dommergerningen lyder spændende og er interesseret i at vide mere, kan du finde alle de grundlæggende informationer her på vores hjemmeside.

Det er også stadig muligt at tilmelde sig dommergrundkurser i Herning og Randers i foråret 2015, men der er kun få pladser tilbage.


Log ind