MENU

Ekstra kvinderække fra efteråret

For at sikre flere jævnbyrdige kampe bliver der fra efteråret 2014 indført et ekstra niveau i kvinderækkerne.Nu kommer der flere jævnbyrdige kampe i kvinderækkerne. Foto: Fodboldbilleder.dk


Fra efteråret 2014 bliver der igen stiftet bekendtskab med Jyllandsserien i kvinderækkerne.

Efter nedlæggelsen af Danmarksserien – og indførelsen af Kvindeserien Vest og Øst – er niveauforskellene i de laveste rangerende kvinderækker nogle steder blevet øget. For at sikre jævnbyrdige kampe i breddekampene på kvindesiden blev det på DBU Jyllands delegeretmøde 2014 vedtaget at indføre et ekstra niveau i kvinderækkerne.

Ole Ladefoged er formand for DBU Jyllands Seniorudvalg. Han glæder sig over, at klubberne (med 98 for og 57 imod) stemte for forslaget.

- Med den nye struktur kan kvindespillerne se frem til mere jævnbyrdige kampe i DBU Jyllands egne kampe. Samtidig får vi rodet bod på et tidligere irritationsmoment, så alle puljevindere i Serie 2 nu er sikret oprykning, lyder det fra Ole Ladefoged.

Vigtigst med rette modstandere

Det ekstra kvinde-niveau indebærer:

  • Flere jævnbyrdige kampe
  • Alle, der vinder sin pulje, rykker op
  • De bedste Serie 1-kvindehold kommer til at spille 14 kampe i stedet for 10
  • En forventning om mere stabile rækker
  • En gennemskuelig turneringsstruktur
  • Større kørselsafstande

Med indførelsen af Jyllandsserien vil nogle hold opleve større kørselsafstande til kampene i de lavest rangerende rækker. Det er Ole Ladefoged dog helt bevidst om.

- Vi har i 2013 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som viser, at klubberne prioriterer jævnbyrdige kampe meget højt. Så vi føler os overbeviste om, at de gerne tager lidt flere kilometer på landevejene for at få modstandere på det rette niveau, siger formanden for DBU Jyllands Seniorudvalg.

Oversigt over rækkerne

Her følger en oversigt over kvindestrukturen fra efteråret 2014. Du kan læse mere uddybende om de enkelte rækker under rækkebeskrivelserne.

Kvindevestserien (16 hold – 2 puljer af 8 hold)

4 hold rykker ned

Jyllandsserien (24 hold – 3 puljer af 8 hold)

3 hold rykker op (plus nummer 1 fra Fyn)

6 hold rykker ned

Serie 1 (36 hold – 6 puljer af 6 hold)

6 hold rykker op

12 hold rykker ned (plus 2 ekstra, da der i dette tilfælde er mere end 12 puljer i Serie 2)

Serie 2 (84 hold – 14 puljer af 6 hold)

14 hold rykker op

Overgangsordning i foråret

Som konsekvens af den ekstra række i Kvinder, bliver der i foråret spillet efter en særlig overgangsordning.

Den den her.

Spørgsmål

Har du spørgsmål angående den nye konstruktion, ret da henvendelse til Ole Frandsen, DBU Jylland Turneringer, på 8939 9958 eller olef@dbujylland.dk.

Log ind