MENU

Bestyrelsespost forbliver ledig

Der udpeges ikke et midlertidig bestyrelsesmedlem i DBU Jylland som afløser for Mette Nielsen, som valgte at trække sig efter eget ønske i sidste uge. I stedet igangsættes en grundig rekrutteringsproces af en kommende kandidat til delegeretmødet i januar 2015.


Bestyrelsesposten efter Mette Nielsen forbliver ledig indtil næste delegeretmøde i DBU Jylland: (Foto; DBU Jylland Kommunikation).


Der udpeges ikke nogen midlertidig afløser til DBU Jyllands bestyrelse i stedet for Mette Nielsen, som i sidste uge valgte at stoppe efter eget ønske.

Det besluttede DBU Jyllands bestyrelse på sit møde torsdag aften.

I henhold til DBU Jyllands love §16 stk. 4 kan bestyrelsen - hvis en bestyrelsespost bliver ledig midt i en valgperiode - enten vælge at lade posten forblive ledig eller lade den besætte med et medlem efter bestyrelsens egen bestemmelse.

I den aktuelle situation har man valgt at lade posten forblive ledig indtil næste delegeretmøde, som afvikles i Herning lørdag den 10. januar 2015. Det giver gode muligheder for at overveje situationen og fremtiden, og næste praktiske skridt vil blive taget på bestyrelsesmødet den 20. august, hvor der bl.a. vil foreligge oplæg til profil på kommende bestyrelsesmedlem m.v.

Sloth formand for Samfundsudvalget

Mette Nielsens pludselige udtræden af bestyrelsen betyder også, at der efterlades en åben plads i DBU’s repræsentantskab. Bestyrelsen har udpeget Morten Rask Thomsen, formand for DBU Jyllands Dommerudvalg, som afløser til denne post.

Det er også besluttet, at udpege Henrik Sloth (medlem af DBU Jylland Region 1's bestyrelse), der hidtil har været konstitueret formand for Samfundsudvalget i Mette Nielsens sygefravær, som permanent formand for dette udvalg indtil næste konstituering.

Samtidig indtræder Theresa Blegvad i Samfundsudvalget for at sikre koblingen til DBU’s Samfundsgruppe, hvortil hun netop er blevet udpeget.

Tekst: Mads D. Larsen & foto: DBU Jylland Kommunikation

Log ind