MENU

Bent Clausen ny næstformand i DBU

På DBU's repræsentantskabsmøde i Odense blev Bent Clausen, Haderslev, valgt som ny næstformand. En rolle som han vil varetage sideløbende med sin nuværende funktion som formand for DBU Jylland.

Bent Clausen - delegeretmødet 2012 - flash


DBU Jyllands formand, Bent Clausen, er ny næstformand i DBU.

Valget fandt sted på DBU’s repræsentantskabsmøde i Odense i lørdags, hvor pladsen blev ledig, da den tidligere næstformand, Jesper Møller, ved samme lejlighed blev valgt som ny formand for det danske fodboldforbund som afløser for Allan Hansen.

Som noget nyt er funktionen som næstformand i DBU blev opdelt i to. Det er en konsekvens af en ny organisationsstruktur i DBU – med etableringen af Udvalg for Professionel Fodbold og Breddeudvalget. De to næstformænd skal derfor repræsentere henholdsvis bredde- og elitefodbolden og vil have sæde i DBU's Forretningsudvalg.

Thomas Christensen, formand for Divisionsforeningen, blev som en konsekvens heraf valgt til den anden næstformandspost.

Fortsætter som formand for DBU Jylland

Bent Clausen vil varetage rollen som næstformand i DBU sideløbende med sin nuværende post som formand for DBU Jylland. En rolle som han har varetaget siden 2009.

Han er i forvejen også medlem af Danmarks Idræts-Forbunds bestyrelse.

Bent Clausen er 54 år og har en tung ballast som frivillig træner og leder i Haderslev FK på fodbold-CV’et, ligesom han også organisatorisk er en rutineret herre. Allerede i 1990 blev Bent Clausen valgt ind i bestyrelsen i DBU Jylland Region 4, og i 1995 kom han ind i DBU Jyllands (dengang JBU’s) bestyrelse qua en status som formand i Region 4. Siden har han varetaget en lang række poster i både DBU Jylland og DBU.

Peter Tornbo ny i DBU’s bestyrelse

Bent Clausens valg som næstformand betyder til gengæld, at DBU Jylland skal udpege yderligere et medlem til DBU’s bestyrelse, således at den jyske lokalunion nu er repræsenteret ved tre personer.

Det skyldes, at Bent Clausen tidligere har siddet på et af DBU Jyllands to faste pladser i DBU’s bestyrelse.

Men funktionen som næstformand giver ham automatisk sæde i bestyrelsen, hvilket betyder, at formand for DBU Jylland Region 2, Peter Tornbo, er udpeget som nyt medlem og frem over skal ledsage Bent Clausen, og DBU Jyllands næstformand, Ole Ladefoged, til bestyrelsesarbejdet i DBU.

Peter Tornbo fortsætter på posten som formand i Region 2.

Tekst: Mads D. Larsen & foto: DBU Jylland Kommunikation

Læs også:

Jesper Møller ny formand


Log ind