MENU

Søges: frivillige til dommerområdet

Brænder du for at præge den fremtidige udvikling af dommerfunktionen? DBU Jylland efterlyser personer til at styrke og løfte dette vigtige område.


I efteråret 2013 søgte DBU Jylland, i en åben ansøgningsproces, medlemmer til DBU Jylland Dommerudvalg samt en formand for HR-gruppen på dommerområdet.

Nu igangsættes ansøgningsfase 2, hvor DBU Jylland Dommerudvalg søger personer til HR-gruppen samt de fem regionale dommerområdegrupper.

HR-gruppen

For ansøgere til HR-gruppen lægger vi vægt på:

• Interesse for HR-arbejde og kender til HR-begreber
• Lyst til arbejde med rekruttering, organisationsudvikling og uddannelse inden for dommergerningen
• Engagement og passion for dommergerningen
• At kunne deltage i møder med dommere og dommerklubber
• Erfaring med dommergerningen
• Erfaring med udvalgsarbejde eller lign. i DBU er ikke nødvendig

Du kan læse mere om de fastlagte kommisorier og opgaver her.

Regionale dommerområdegrupper

Desuden søges der medlemmer til følgende regionale dommerområdegrupper:

Dommerområde 1: Region 1 (Nordjylland)
Dommerområde 2: Region 2 (Vestjylland)
Dommerområde 3A: Region 3 (Nordøstjylland)
Dommerområde 3B: Region 3 (Sydøstjylland)
Dommerområde 4: Region 4 (Sønderjylland)

For ansøgere til dommerområdegrupperne lægger vi vægt på:

• At du er bosiddende i det pågældende område
• At du er en engageret person med passion for dommergerningen
• At du har lyst til at arbejde med udvikling, rekruttering og fastholdelse af dommere
• At du bidrager til et positivt samarbejde mellem fodboldklubber, dommere og dommerklubber
• At du deltager i møder med dommere og dommerklubber
• At du har erfaring med dommergerningen
• Erfaring med udvalgsarbejde eller lign. i DBU er ikke nødvendig

Du kan læse mere om de fastlagte kommissorier og opgaver her.

Generel profil

Generel profil for begge områder:

• Du skal have interesse for fodbold og naturligvis dommerarbejdet
• Du skal være fyldt med motivation og engagement.
• Du skal have gode samarbejdsevner.
• Du skal være god til at kommunikere i skrift og tale.
• Du skal være loyal overfor DBU Jyllands politikker, holdninger og beslutninger.
• Du skal være i stand til at bruge netværk. 

Tidsforbruget for de enkelte grupper varierer en del, men det årlige tidsforbrug anslås til at være 70-90 timer - incl. aftenmøder.

Funktionerne er ulønnet, men du vil blive en vigtig del af DBU Jylland. Du vil få dine omkostninger dækket efter aftale samt indgå i DBU's beklædningsaftale med Adidas.

Såfremt du har interesse i at præge udviklingen, så send en kortfattet mail til jabi@dbujylland.dk senest den 31. januar 2014. 

Angiv indenfor hvilket område du har særlig interesse og gerne vil bidrage, og hvilket geografisk område du ønskes tilknyttet.

Log ind