Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling

Nogle af de hyppigste udfordringer i en fodboldklub er at rekruttere, lede og fastholde frivillige samt at holde styr på IT, økonomi og praktik ifbm. Et hold. Men alle disse ting glemmer man ofte, når man tænker kompetenceudvikling. Udfordringerne kan dog blive så store, at trænere og ledere i klubben overvejer at stoppe, fordi de ikke kan løse alle de opgaver, der ligger rundt om det, at være træner eller leder. 

Kompetenceudvikling i bredere forstand end træneruddannelse kan være med til at gøre opgaverne mere overskuelige.

Plan over kompetenceudvikling:

  1. Lav en beskrivelse af, hvilken kompetenceudvikling udover træneruddannelse, I ønsker at tilbyde udvalgte frivillige i klubben. Emnerne kan indeholde alt fra frivilligrekruttering- og ledelse, IT-kurser, økonomikurser, kommunikationskurser mv.
  2. Overvej/beskriv hvem i klubben som bør have kompetencerne indenfor rekruttering, fastholdelse, og ledelse af frivillige og sørg for at disse personer bliver klædt ordentligt på med de nødvendige kompetencer.