Frivillighedsweb

Frivillige er væsentlige for at en fodboldklub kan eksistere og køre rundt.
Desværre er det ikke altid lige til at skaffe de nødvendige frivillige samt fastholde de eksisterende frivillige. DBU hjælper jer med værktøjer til at rekruttere og fastholde de frivillige i jeres klub.
Vi har samlet værktøjerne over, hvordan I bedst organiserer jer i klubben, hvordan I kan rekruttere nye frivillige, hvordan I arbejder med forskellige typer af frivillige samt meget mere.

I finder alle værktøjerne samlet på Frivillighedsweb – det gælder alt fra skabeloner til gode eksempler, arbejdsark mv. Værktøjerne er struktureret ud fra Frivillighedshjulet, som har otte faser, som er vigtige at overveje og have styr på, hvis man vil have succes med rekruttering og fastholdelse

En anden måde i også kan træne jeres kompetencer er gennem frivillighedsspillet.  Frivillighedsspilet er også opbygget omkring frivillighedshjullet og ved at spille spillet kan i øge jeres viden inden for hele spektret, samt få nye indblik i, hvordan man kan designe indsatser ude i klubberne.  

Frivillighjul