Velkommen til nye frivillige

Det er vigtigt at byde sine nye frivillige velkomne. Dette kan man som klub gøre på flere forskellige måder. Den ene er blandt andet at give dem en velkomstfolder når de starter. En velkomstfolder kan indeholde forskellige informationer til den nye frivillige. Alt fra klubbens historie, visioner, mission, værdisæt, hvad der forventes af frivillige, hvilke forventninger den frivillige kan have til klubben mv.

Nedenfor ses et bud på en velkomstfolder til nye frivillige. Værktøjet er et retbart-pdf, hvilket betyder at I kan downloade det og ændre beskrivelserne så de passer til jeres klub.

 

Værktøj: Velkomstfolder til nye frivillige