Pro-eksamen

Målgruppe
For kursister der har gennemført PRO-træner og har bestået de 5 hovedområder


Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse
Det individuel skriftlige projekt

Formål
Eksamen sigter mod at give kursisten vished om han/hun fodboldfagligt og teoretisk kan begå sig som træner på PRO-træner niveau.

Afvikling og tidsforbrug
Eksamen holdes på DBU, Fodboldens Hus i Brøndby. Eksamen tager udgangspunkt i eksamination af kursistens individuelle skriftlige P-træner projekt. Ved eksamen deltager DBU´s trænerudviklingschef, PRO-træner tovholder, opponent og kursist. Eksamen er åben for DBU´s instruktører og landstrænere. Kursister kan invitere gæster. Eksamen har en varighed af ca. to timer.

Bedømmelse
Efter eksamen får kursisten en af følgende bedømmelser:

Bestået - Kursisten erhverver UEFA PRO-licens
Ikke bestået - Kursisten erhverver IKKE UEFA PRO-licens

Kursisten modtager besked om eksamen er bestået eller ikke bestået umiddelbart efter eksamen. Ved ikke-bestået, er der mulighed for at gå til reeksamination maksimalt to gange. Reeksamen kræver at det individuelle projekt justeres eller at kursisten skriver et nyt projekt.

Tilmelding
Afholdes efter aftale.

Pris
7.100 kr. Gebyr for eksamen betales separat forud for eksamen.

Kompetence
Ved bestået eksamen modtager kursist UEFA PRO- licenskort til brug i Danmark og i Europa.

Statistik
Se hvem der har UEFA PRO-licens i licenstrænerdatabasen nedenfor