Fremtidens Træner Billeder På Hjemmeside (10)

Forløbet fra start til slut 

Herunder kan du læse mere om forløbet Fremtidens Trænere samt læse svar på oftest stillede spørgsmål. 

UEFA C1 Træneruddannelsen+

UEFA C1-træneruddannelsen er første trin for alle trænere i den UEFA-godkendte træneruddannelse.

Kurset tager udgangspunkt i træneren som hjælper for spilleren, så hun/han lærer at løse spillet på egen hånd. I DBU tror vi på, at du bliver en bedre træner af at øve dig i at være træner. Derfor vil du fra start på UEFA C1 blive involveret på banen under praktikken, som udgør en stor del af det samlede kursus. Det, mener vi, er relevant og brugbart for alle trænere.

Kurset har stort fokus på de pædagogiske redskaber og læringsværktøjer, du som træner kan bruge for at lave en god træning.

Kurset afvikles i lokalområdet, og her møder den unge træner sin netværksgruppe.

Besøg i kvindelandsholdslejren+

Når deltagerne har gennemført UEFA C1 træneruddannelsen inviteres de på inspirationstur i kvindelandsholdslejren.

Her er der mulighed for at overvære en landsholdstræning, blive inspireret af landstræneren og lære de andre unge trænere at kende.

UEFA C2 Træneruddannelsen+

UEFA C2 træneruddannelsen er opdelt i tre aldersrelaterede forløb: U5-U9, U10-U14 og U15-senior. På Fremtidens Trænere udbydes kun forløbene U5-U9 eller U10-U14.

Hvert forløb beskæftiger sig dybdegående med muligheder og udfordringer ved at træne spillere i netop den aldersgruppe.

På kurset vil der være rig lejlighed til at diskutere fodbold med ligesindede, som træner på nogenlunde samme alderstrin som dig selv. Samtidig indeholder kurset fortsat en stor del praktisk undervisning på fodboldbanen.

Kurset afholdes også lokalt med den lokale netværksgruppe. 

Besøg i herrelandsholdslejren+

Når deltagerne har gennemført UEFA C2 træneruddannelsen inviteres de på inspirationstur i herrelandsholdslejren.

Her er der mulighed for at overvære en landsholdstræning, blive inspireret af landstræneren og lære de andre unge trænere at kende.

Sociale og faglige arrangementer+

Lokale netværk

På UEFA C1 og C2 træneruddannelserne er de unge trænere samlet i de grupper, der også udgør deres lokale netværksgrupper. For at give trænerne mulighed for at spare med andre unge trænere, tilbydes der lokale arrangementer i disse grupper både med fokus på det faglige og sociale.

Arrangementerne vil blive planlægt løbende i forløbet, og vil blive afholdt på forskellige tidspunkter fra landsdel til landsdel. 

Unge trænere fra hele landet 

På landsholdsbesøgene mødes alle deltagere i Fremtidens Trænere på tværs af landet. Erfaringen viser, at det er noget, som de unge trænere har stor glæde af. 

Fremtidens Trænere er et unikt uddannelsesforløb målrettet unge piger og drenge i alderen 13 til 20 år, der drømmer om at blive fodboldtrænere.

Spørgsmål og svar 

Hvor lang tid varer forløbet?+

Et forløb færdiggøres inden for et år, hvor deltagerne både gennemfører UEFA C1 og  UEFA C2, mens de også kommer på besøg i herre- og kvindelandsholdslejrene og bliver en del af et lokalt netværk for unge trænere.

Hvad forpligter man sig til?+

Man forpligter sig ved indstilling til, at trænerne gennemfører hele forløbet, som består af både UEFA C1 og UEFA C2 træneruddannelse, i løbet af det samme år.

Hvor gammel skal man være for at være med?+

Fremtidens Trænere er for unge fodboldtrænere i alderen fra 13 til 20 år. Det er ikke muligt at indstille trænere, som er enten yngre eller ældre end dette aldersspænd.

Hvad koster det at være med?+

Fremtidens Trænere er støttet af Forenet Kredit, og derfor koster det kun 875 kr. pr. træner at deltage i forløbet. Dette er langt mindre end det normalt koster at gennemføre UEFA C1 og UEFA C2 træneruddannelserne. 

Er man sikker på at komme med, hvis man bliver indstillet af sin klub?+

Nej.

Der er et begrænset antal pladser hvert år (240), og derfor kan man ikke være sikker på at blive udvalgt, selvom man er indstillet.

Udvælgelsen vil ske ud fra antallet af indstillede trænere og vil bl.a. blive lavet ud fra et ønske om en stor geografisk spredning samt en ambition om en ligelig kønsfordeling.

Hvad får deltagerne ud af at være med?+

De bliver en del af et unikt træneruddannelsesforløb.

De gennemfører både UEFA C1 og UEFA C2-træneruddannelse.

De kommer på besøg i både herre- og kvindelandsholdslejrene, hvor de får lov at overvære en træning og få inspiration af landstrænere. 

De får en specialdesignet tøjpakke og andre materialer, lavet specielt til Fremtidens Trænere.

De bliver en del af et lokalt netværk med andre unge trænere.

 

Hvilke krav er der til deltagerne?+

De eneste krav der er til indstilling af trænere, er at de er mellem 13-20 år og er tilknyttet et hold hjemme i klubben. Derudover skal deltagerne forpligte sig til at gennemføre hele forløbet i løbet af indeværende år.
Bemærk at det også er et krav, at der skal være en tovholder i klubben. 

Hvad betyder det, at der skal være en tovholder fra klubben?+

Tovholderen er DBU's kontaktperson og bindeleddet mellem DBU og de unge trænere, som indstilles. Tovholderen vil også være den, som får at vide hvilke trænere, der er blevet udvalgt og som skal sikre at al relevant information kommer frem til dem.

 

Hvornår ligger indstillingsperioden?+

Muligheden for at indstille unge trænere til deltagelse i forløbet i 2024/2025 er åben nu og løber til d. 23. april 2024. 

Når man det ikke i denne periode, vil der først være mulighed for at blive indstillet til det næste forløb. 

Kan vi som klub blive værter for de trænerkurser, der skal afvikles?+

Ja.

Vi får brug for værtsklubber fordelt over landet, der vil afholde UEFA C1 og/eller UEFA C2-træneruddannelserne.

Som værtsklub skal man sørge for følgende:

  • Velegnet undervisningslokale som kan aflåses
  • Undervisningslokale med projektor + internetforbindelse
  • Bane – velegnet til årstiden
  • Stille med medier (børnespillere) til praktiske øvelser på banen
  • Bolde, toppe og veste
  • Forplejning til kursister
  • En kontaktperson, der står for at sikre det praktiske if. afviklingen

Hvis I har lyst til at være værtsklub for UEFA C1 eller UEFA C2-kurserne, er I meget velkomne til at kontakte jeres lokalunion.

Hvor mange år kører projektet?+

Projektet løber til og med 2025, og hvert år vil der blive uddannet 240 nye trænere i alderen 13 til 20 år.

Har du yderligere spørgsmål til Fremtidens Trænere, så spørg din lokalunion 

Morten Blem DBU Bornholm
Helena Flindt Pedersen DBU København
John Christensen DBU Fyn
63115995
Thomas Bonde DBU Lolland-Falster
Peter Hansen DBU Jylland
Kirsten Christensen DBU Sjælland