11:11 og 8:8 Kvinder og Piger

Pointstilling
I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point.
Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge.
Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) flest kamppoint i indbyrdes kampe
3) bedste målforskel i indbyrdes kampe
4) flest scorede mål i indbyrdes kampe
5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
6) bedste målforskel i samtlige kampe
7) flest scorede mål i samtlige kampe
8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
9) flest vundne kampe.

I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) bedste målforskel i samtlige kampe
3) flest scorede mål i samtlige kampe
4) flest kamppoint i indbyrdes kampe
5) bedste målforskel i indbyrdes kampe
6) flest scorede mål i indbyrdes kampe
7) flest vundne kampe. 

Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge
1) bedste placering i puljen
2) færrest udeblivelser
3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
5) flest scorede mål per registrerede kampe.

Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Jylland – ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering

I tilfælde af, at der skal findes en ekstra oprykker - hvis et hold har placeret sig på en oprykningsplads, men ikke er oprykningsberettiget - findes denne oprykker ved at finde det næste oprykningsberettigede hold i den pågældende pulje.

I tilfælde af, at der skal ske en tvangsnedrykning af et hold, fordi ingen klub kan deltage med mere end et hold i JS, findes erstatningsholdet ved at suspendere nedrykning for det bedstplacerede nedrykkede hold i den pulje, hvor det tvangsnedrykkede hold har spillet.

GENERELT – KVINDESERIE VEST, JYLLANDSSERIEN, SERIE 1 og SERIE 2 
Såfremt der rykker flere end 2 jyske hold ned fra 1. division, skal der foretages ekstraordinær nedrykning(er) fra Kvindeserie Vest, Jyllandserien og Serie 1.
Såfremt færre end 2 jyske hold rykker ned fra 1. division, skal der suspenderes nedrykning(er) fra Kvindeserie Vest, Jyllandsserien og Serie 1.
Såfremt der ikke rykker et fynsk hold ud af Kvindeserie Vest, skal der foretages ekstraordinær nedrykning fra Jyllandserien og Serie 1.

Kvindeserie Vest (fællesrække med DBU Fyn)
Efter 1. turneringshalvdel (efterår) rykker nr. 7 og 8 fra hver pulje ned i JS. 
Øvrige hold bliver i KSV.

Hold i efterårets KSV, der kvalificerer sig til forårets KSV tager point med afhængigt af deres placering i efterårets KSV:
Nr. 1 i puljen tager 3 point med
Nr. 2 i puljen tager 2 point med
Nr. 3 i puljen tager 1 point med

Efter 2. turneringshalvdel (forår) rykker nr. 1 fra hver pulje op i 1. division og nr. 7 og 8 fra hver pulje ned i Jyllandsserien.
Øvrige hold bliver i Kvindeserie Vest.

En klub/et samarbejde kan kun have ét hold i Kvindeserie Vest. Hvis en klub/et samarbejde, der har hold i Kvindeserie Vest, rykker ned fra 1. division, rykker holdet i Kvindeserie Vest ned i Jyllandsserien.

Jyllandsserien 
Jyllandsserien består af 24 hold, fordelt i 3 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.

Efter 1. turneringshalvdel (efterår) rykker nr. 1 fra hver pulje op i Kvindeserie Vest og nr. 7 og 8 fra hver pulje ned i Serie 1.
Øvrige hold bliver i Jyllandsserien. 

Efter 2. turneringshalvdel (forår) rykker nr. 1 fra hver pulje op i Kvindeserie Vest og nr. 7 og 8 rykker ned i Serie 1.
Øvrige hold bliver i Jyllandserien.

En klub/et samarbejde kan kun have ét hold i Jyllandsserien. Hvis en klub/et samarbejde, der har hold i Jyllandsserien, rykker ned fra Kvindeserie Vest, rykker holdet i Jyllandsserien ned i Serie 1.

Serie 1
Serie 1 består af 36 hold, fordelt i 6 puljer á 6 hold, der afvikler en dobbeltturnering.

Efter 1. turneringshalvdel (efterår) rykker nr. 1 fra hver pulje op i Jyllandsserien og nr. 5 og 6 rykker ned i Serie 2.
Øvrige hold bliver i Serie 1.

Efter 2. turneringshalvdel (forår) rykker nr. 1 fra hver pulje op i Jyllandsserien og nr. 5 og 6 rykker ned i Serie 2.
Øvrige hold bliver i Serie 1.

En klub/et samarbejde kan kun have ét hold i Jyllandsserien. En klub/et samarbejde der har hold i Jyllandsserien, kan således ikke rykke op fra Serie 1.

Serie 2
De tilmeldte hold opdeles i puljer à op til 6 hold og afvikler en enkeltturnering (5 kampe).

Efter ombrydning for Serie 2,1:
De bedste 24 hold fra Serie 2 (alle nr. 1 og et vist antal nr. 2) spiller om oprykning i 6 x 4 holds puljer (dobbeltturnering = 6 kampe), hvor 1 og 2 i hver pulje rykker op i Serie 1. 

Efter ombrydning for Serie 2,2:
Udgangspunktet er 4 holds puljer (dobbeltturnering = 6 kampe), men anden puljestørrelse kan også komme på tale, da der skal tages særligt hensyn til kørselsafstandene. Det kan i nogle sammenhænge give mening at lave 3- eller 5-holds puljer i stedet, så kørselsafstandene minimeres så meget som muligt.

 

Se rækkebeskrivelserne for piger her.

Se her, hvilke rækker der er omfattet af DBU Fyn/DBU Jylland-samarbejdet.