Spilleregler 9:9

9:9 spilleregler i DBU Jylland

Der gælder samme regler i 9:9 som i 11:11 for pågældende aldersgruppe med undtagelse af 3 punkter:
banens størrelse, størrelse på målfelt/straffesparksfelt og spillernes antal

Banestørrelsen
Længde min. 79 meter - maks. 94 meter
Bredde min. 45 meter - maks. 68 meter

Idealstørrelse:  94 meter x 68 meter

En 11:11 fodboldbane kan anvendes fra målfelt til målfelt og målene rykkes fra 11:11 banens mållinje til målfeltets linje, der bliver 9:9 banens mållinje.
På tegningen nedenfor er de grå streger 11:11 banen og de sorte streger 9:9 banen.

Størrelse på målfelt og straffesparksfelt
På en eksisterende 11:11 bane kan straffesparksfeltet benyttes som både målfelt og straffesparksfelt.
Alternativt markeres målfelt/straffesparksfelt 16,5 meter fra indersiden af hver målstang samt 11 meter fra mållinjen, vinkelret ud for hver markering på mållinjen.
Markering kan ske med særlig farve eller kegler på sidelinjer/mållinje.

Området, som afgrænses/markeres, kaldes både målfelt og straffesparksfelt.
 
Spillernes antal
Et hold kan bestå af op til 12 spillere, hvoraf 9 må være på banen samtidig.
Vær dog opmærksom på særlige regler for antal spillere, hvis 9:9 spillet er fleksibel spilleform til 11:11.
 
En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 6 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet. 

Evt. særregler kan læses her.

Banestoerrelser_9-mands_2017_web