Dommerafregning - solidarisk

Alle centrale 11-/8-mands rækker opkræves en solidarisk dommerafregning. Senior betaler acontobeløb plus slutafregning, mens ungdomsrækker afkræves til slut.

A conto opkrævning eller forventet afregning for hver enkelt række i efteråret 2020 kan aflæses i nedenstående tabel.

Med forbehold for ændring af puljestørrelser.

Senior                              

Dommer / trio        

A conto opkrævning i september
Slutafregning november (*ombrydning i oktober)

Jyllandsserien Herrer

Trio

11.800

Serie 1 Herrer

Trio

11.400

Serie 2 Herrer

Trio

10.900

Serie 3 Herrer

Dommer

3.600

Serie 4 Herrer

Dommer

3.200

Serie 5 Herrer

Dommer

1.000 + 1.300 (ombrydning)

Serie 6 Herrer

Dommer

1.000 + 1.000 (ombrydning)

Kvindeserie Vest

Dommer

3.600

Jyllandsserien Kvinder

Dommer

3.300

Serie 1 Kvinder

Dommer

2.000

Serie 2 Kvinder

Dommer

2.000

Ungdom

Dommer / trio

Forventet slutafregning i juni/juli          

U19 Drenge Liga 1 Trio 9.000
U19 Drenge Liga 2 Dommer 2.000
U19 Drenge Liga 3 Dommer 2.000
U19 Drenge Liga 3 Dommer 1.900
U17 Drenge Liga 1 Dommer 3.000
U17 Drenge Liga 2 Dommer 2.000
U17 Drenge Liga 3 Dommer 2.000
U17 Drenge Liga 4 Dommer 1.900
U16 Drenge Liga 1 Dommer 2.900
U16 Drenge Liga 2 Dommer 2.900
U16 Drenge Liga 3 Dommer 2.000
U16 Drenge Liga 4 Dommer 1.900
U16 Drenge Liga 5 Dommer 1.900
U15 Drenge Liga 1 Dommer 2.800
U15 Drenge Liga 2 Dommer 2.800
U15 Drenge Liga 3 Dommer 1.900
U15 Drenge Liga 4 Dommer 1.800
U15 Drenge Liga 5 Dommer 1.800
U14 Drenge Liga 1 Dommer 2.000
U14 Drenge Liga 2 Dommer 2.700
U14 Drenge Liga 3 Dommer 1.900
U14 Drenge Liga 4 Dommer 1.800
U14 Drenge Liga 5 Dommer 1.800
U13 Drenge Liga 1 Dommer 2.200
U13 Drenge Liga 2 Dommer 2.600
U13 Drenge Liga 3 Dommer 1.800
U13 Drenge Liga 4 Dommer 1.700
U13 Drenge Liga 5 Dommer 1.700
U18 Piger Liga 1 Dommer 2.800
U18 Piger Liga 2 Dommer 2.700
U16 Piger Liga 1 Dommer 2.700
U16 Piger Liga 2 Dommer 1.800
U16 Piger Liga 3 Dommer 1.700
U15 Piger Liga 1 Dommer 2.700
U15 Piger Liga 2 Dommer 1.800
U15 Piger Liga 3 Dommer 1.700
U14 Piger Liga 1 Dommer 2.600
U14 Piger Liga 2 Dommer 1.800
U14 Piger Liga 3 Dommer 1.700
U13 Piger Liga 1 Dommer 2.600
U13 Piger Liga 2 Dommer 1.800

 
Alle seniorrækker opkræves a conto ved turneringsstart (og efter ombrydning). 

I ungdomsrækker betales ikke a conto. 
Der laves derimod én total slutafregning for alle rækker efter turneringen. 
Opdateret september 2020 / NS