Gode råd til klubber

Klubbers engagement i fairplay er altafgørende for, hvordan kampe afvikles og for trænere og tilskueres opførsel på sidelinjen. Uden jeres aktiviteter ville det være svært at udbrede fairplay og gøre det til noget, vi vender os til at hjælpe hinanden med.

Nibe Boldklub

Der er mange måder en klub kan udforme og synliggøre sin holdning til fairplay på. Nogle hænger et skilt op ved banerne eller i klubhuset, andre vælger at lægge en politik for fairplay og opførsel på deres hjemmeside. Det er alt sammen med til at skabe opmærksomhed på, hvordan vi skaber og fastholder respekt og god tone i fodbolden.

Fem politikområder
DBU Jylland opfordrer alle klubber til at udarbejde retningslinjer, som gælder for spillere, trænere, ledere, forældre og tilskuere.

Du kan være med til at sikre det gode fodboldmiljø ved at tage dialogen op i klubhuset og på banen.

Som inspiration til fairplay-politikker har DBU Jyllands fairplay-udvalg opstillet fem hovedområder, som de opfordrer klubber til at forholde sig til:


Andre emner, I som klub kan overveje i forbindelse med fairplay, er:
  • Har I en tovholder for fairplay i klubben?
  • Hvordan vil I synliggøre jeres fairplay-politik?
  • Har I retningslinjer for omgangstonen i klubben (på banen, i omklædningsrummene, mødelokalerne osv.)?
  • Hvordan stiller klubben hold? Er bedste mand i startopstillingen, selv om han ikke er til træning hver gang, og tager han pladsen fra spilleren, der har 100 procents fremmøde men skyder skævt?
  • Hvem i klubben bestemmer, om holdene skal spille i A- eller B-rækken? Hvad er fair holdtilmelding?
  • Hvordan er vilkårene med hensyn til deltagelse i stævner? Har U17 Drenge bedre vilkår til deltagelse i stævner end U10 Drenge – og hvorfor? Er der fair forhold blandt alle hold?

Her kan du se, hvordan andre klubber har formuleret deres retningslinjer og værdigrundlag: