Teori og fysik

Teoritest
I sommeren 2023 skal alle aktive dommere indplaceret DS-lokal - serie 3 og alle breddedommerudviklere, til teoritest.

Teoritesten foregår for udviklere i hold af tre til fire personer, og bliver planlagt i samarbejde mellem DBU Jylland og dommerklubberne, og afviklet decentralt i dommerområderne/dommerklubberne. Nyoprykkede Serie 3-dommere bliver testet i grupper a 3 hvor alle er nyoprykkede serie 3 dommere.

Fysisk test
Der bliver afholdt fysisk test for Serie 3-dommere og opefter. Også alle linjedommere skal i aktion.
Det er dommerklubberne, som afholder de fysiske tests af dommerne.

YoYo-testen
YoYo-testen er opstillet på en bane på 20 meter. Deltagerne foretager et frem- og tilbageløb på 20 meter.

Der er et afløbsområde, som afsættes i start-enden, og man skal bevæge sig hele vejen frem og tilbage i afløbsområdet i ”pausetiden”.
Man behøver ikke passere stregen/linjen ved vendepunktet, men den skal berøres.
Ved sidste løb skal minimum halvdelen af distancen være tilbagelagt for at bestå. Man kan altså godt dumpe uden først at have modtaget advarsler.
Første gang man ikke har kontakt med linjen når ”beepet” lyder, bliver der givet en advarsel – og anden gang det sker, er man dumpet.

FIFA-testen
FIFAtesten er en opstillet bane på 100 meter. Deltagerne starter med at løbe 75 meter i et angivet tidsrum. Herefter går deltagerne 25 meter på et angivet tidsrum. Efterfølgende vender deltagerne og løber 75 meter tilbage på banen i et angivet tidsrum. Efterfølgende går deltagerne 25 meter på et angivet tidsrum. 
 
Cooper-test
Cooper-testen er en fysisktest, hvor der måles hvor langt deltagerne kan løbe på 12 minutter.

Du spørger - vi svarer

Hvordan melder jeg afbud til en kamp?+

Du meddeler dit afbud til din lokale dommerpåsætter, hvis det er til en kamp inden for de næste otte dage.

Er afbuddet akut, dvs. på spilledagen eller fredag eftermiddag op til en weekendkamp, så kontakter du dommervagten på 8939 9970.

Er jeg dækket af en forsikring, når jeg dømmer?+

Dommere er dækket af DIF's fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring, som Danmarks Idræts-Forbund har tegnet.
Se mere her

Hvor finder jeg spillereglerne til de forskellige turneringsformer?+