Stævner og cups: Oversigt og tilmelding

Vil du dømme stævner og cups? Her kan du få et overblik.

Har du lyst til at få en spændende og helt anderledes dommeroplevelse, kan en af de mange stævner og cups i det jyske fodboldlandskab være en mulighed. 


Du vil opleve et særligt fællesskab med mange andre af dine dommerkolleger og ved flere af stævnerne kommer du til at dømme både danske og udenlandske hold. 

Bemærk evt. særlige forhold omkring tilmelding, ophold, fortæring og afregning fremgår under det enkelte stævne.

Du kan tilmelde dig stævner og cups her (bemærk: åbner i dbunet)

Eventuelle spørgsmål vedr. tilmeldingen til stævner og cups kan rettes til Hans Sørensen på hasn@dbujylland.dk.