Retningslinjer når en dommer flytter

Når en dommer flytter fra en lokalunion/dommerklub til en anden lokalunion/dommerklub, udfyldes et flyttebevis fra dommerens union.

Flytter dommeren til en ny lokalunion, indrangeres dommeren i den nye lokalunion efter følgende regler:

  • en DS-dommer indrangeres som DS-dommer i den nye lokalunion
  • en dommer i en lokalunions øverste serie indrangeres i den nye lokalunions øverste serie
  • i øvrige rækker kommer den afgivende lokalunion med forslag til indrangering i den nye lokalunion.

Hvis indrangering/påsætning i den nye lokalunion har fundet sted, indrangeres dommeren i henhold til ovenstående, men kan så kun modtage afbudskampe i den pågældende række.

Hvis indrangering/påsætning i den nye lokalunion ikke har fundet sted og dommeren har karakterer til oprykning i den lokalunion, som forlades, foretages indrangeringen normalt med udgangspunkt i forslaget fra den lokalunion der forlades.
Dommeren skal normalt rykkes op, hvis det af flyttebeviset fremgår, at dommeren ville være rykket op.

Tilsvarende regler gælder ved flytning mellem dommerklubberne.

Praktisk procedure: 
Dommeren retter henvendelse til den dommerklub han/hun fraflyt¬ter og anmelder flytningen. Herfra udstedes flyttebeviset, der fremsendes til den kommende dommerklub (cc. lokalunion), såfremt den er kendt, ellers modtager dommeren flyttebeviset til aflevering i den nye dommerklub. Den modtagne dommerklub underretter efter modtagelsen af flyttebeviset sin lokalunion m.h.p. indplacering.

DBUs Breddedommergruppe
Januar 2005