Vil du genoptage dommergerningen?

Vil du gerne i gang med at dømme igen efter en pause på mere end to år? Her kan du blive klogere på, hvordan du kommer i gang igen.

Her kan du læse om proceduren for dommere, der gerne vil i gang med at dømme fodbold igen efter to års fravær: 

  • Du skal gennemgå et opfriskningskursus på cirka 3 timer med en af DBU’s teoriinstruktører. DBU/DBUS afregner med instruktøren. Dommeren (-erne) afholder udgiften til instruktørens kørsel efter gældende takst. Opfriskningskurserne bliver afholdt to gange årligt. Det sker med et kursus i sommerpausen og kursus i vinterpausen.   
  • Efter endt opfriskningskursus vurderer instruktøren, om vedkommende dommer (-e) er klar til at genoptage metieren. I givet fald meddeler instruktøren dette til de respektive instanser, og vedkommende kan starte med det samme.
  • Vurderer instruktøren, at vedkommende dommer (-e) IKKE er klar til at ”komme på græs” (ikke ville kunne bestå en almindelig aspirantprøve) efter genopfriskningskurset, meddeles dette til dommeren (-e), samt øvrige respektive instanser. Pågældende dommer (-e) bliver således ikke blåstemplet, før det er godtgjort, at vedkommende atter er kommet på bestået aspirantniveau.
  • Udgifter til yderligere undervisning udover 3-timerskurset, som DBU/DBUS tilbyder, er for dommerens (-ernes) egen regning.
  • Pågældende dommer (-e) skal efterfølgende overfor en DBU Diplominstruktør i Teori aflægge en orienterende prøve med tilfredsstillende resultat (svarende til gældende aspirantprøve). Dommeren (-erne) udreder alle udgifter til Diplominstruktøren.
  • Består dommeren (-erne) denne orienterende prøve med tilfredsstillende resultat, meddeler instruktøren dette til de respektive instanser, og vedkommende kan starte med det samme.
  • Består dommeren (-erne) ikke denne test, henvises dommeren (-erne) til at skulle gennemgå et fuldt aspirantkursus (dog ikke eksamen). Udgifter til dette kursus afholdes af dommeren (-erne) selv.
  • Indrangering efter bestået opfriskningskursus/undervisning/prøve foretages af de respektive Dommerudvalg / -grupper efter deres gældende regler.

Du spørger - vi svarer

Hvordan melder jeg afbud til en kamp?+

Du meddeler dit afbud til din lokale dommerpåsætter, hvis det er til en kamp inden for de næste otte dage.

Er afbuddet akut, dvs. på spilledagen eller fredag eftermiddag op til en weekendkamp, så kontakter du dommervagten på 8939 9970.

Er jeg dækket af en forsikring, når jeg dømmer?+

Dommere er dækket af DIF's fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring, som Danmarks Idræts-Forbund har tegnet.
Se mere her

Hvor finder jeg spillereglerne til de forskellige turneringsformer?+