Dommergodtgørelse

DBU Jylland-turneringskampe samt træningskampe
Dommernes omkostningsgodtgørelse for at dømme disse kampe, fremgår af nedenstående oversigt.

 Spilletid Godtgørelse
til dommer
Kampafgift inkl.
uddannelsesafgift
Klubudgift
I alt 
 
 90 minutter 243,00  80,00  323,00   
 80 minutter 216,00  80,00  296,00   
 75 minutter 202,00  80,00  282,00   
 70 minutter 189,00  80,00  269,00   
 60 minutter 162,00  73,00  235,00 *)   
 50 minutter 135,00  60,00  195,00 *)   
 45 minutter 121,00  53,00  174,00 *)   
 40 minutter 108,00  46,00  154,00 *)   
 30 minutter 81,00  40,00  121,00 *)   
 25 minutter  68,00  33,00  101,00 *)   
 20 minutter 54,00  33,00  87,00 *)   
 15 minutter 41,00  33,00  74,00 *)   
10 minutter 27,00 33,00 60,00 *)  
         
 Oldboys-/girls og        
 Veterankampe (Ældre)        
 60 og 70 minutter 211,00  73,00  284,00  
         
 Indefodbold og Futsal      
 Godtgørelse pr. spilleminut 2,70 1,00  3,70   

*) Ved enkeltstående kampe skal bemærkes, at minimumsbetalingen af godtgørelse og kampafgift er kr. 235 (162+73).

Godtgørelse til dommerudvikler er 243 kr. pr. kamp.
Godtgørelse til dommervejleder er 191 kr. pr. kamp.
 
Udetillæg/diæter ved kampe på øer (Læsø, Samsø og Fanø)
Under forudsætning af fravær over 5 timer, udbetales udetillæg ved rejser til de omkringliggende øer - udetillægget udgør 70 kr. pr. dag - klik her for indsendelse af udgift.

Færgeudgift
Udgiften til færge dækkes -  klik her for indsendelse af udgift.

DBU-kampe
Kontakt Tine Pleidrup, DBU på mail tine@dbu.dk.
Bemærk venligst at DBU U17 Drenge og DBU U18 pigekampe afvikles og afregnes som 90 minutters kampe (2 x 45 minutter) og at DBU U15 Drenge afvikles og afregnes som 80 minutters kampe ( 2 x 40 minutter).


Kørselsgodtgørelse - bemærk venligst:

*at godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil ved kørsel fra dommerens/linjedommerens bopæl til spillepladsen og retur, kan udbetales efter SKAT's satser, som udgør kr. 3,52 pr. km
*Ved benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil
*Ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert er satsen p.t. kr. 0,54 pr. km
*at Carl Bro-systemet benyttes til afstandsberegning. Systemet udregner kilometer efter hurtigste afstand og systemet er anerkendt af SKAT. Denne afstandsberegning danner grundlaget for den automatiske dommerafregning
*at der dog maksimum kan udbetales godtgørelse for de faktisk antal kørte kilometer 
*at dommere, som anvender DBUnet under den enkelte kamp - på kampdagen og fremefter - kan se den rutebeskrivelse med kilometertal, som anvendes ved den automatiske beregning/udbetaling
*at afstanden beregnes efter pr. påbegyndt km, således systemet altid runder op til nærmeste hele km-tal

Bagatelgrænse
Der benyttes en bagatelgrænse på 10% af den kørte afstand, hvor dommeren må acceptere den kilometerafstand, som systemet udregner.

Eksempel 1
Hvis en dommer jf. Carl Bro-systemet har 60 km til/fra kampen, men iflg. egen triptæller er der 66 km, må dommeren, jf. 10% bagatelgrænsen, acceptere systemets udregning.

 
Eksempel 2 - Force majeure
Hvis en dommer jf. Carl Bro systemet har 60 km til/fra kampen, og han grundet force majeure (eksempelvis omkørsel ved vejarbejde) har kørt 67 km (altså over 10 %) kan dommeren rette skriftlig henvendelse med en forklaring om, hvad der er sket, hvorefter det vurderes om, der skal ske udbetaling af de ekstra kørte kilometer.
 
Ved lokalunionskampe skal dommeren rette skriftlig henvendelse til DBU Jylland. Ved DBU-kampe skal dommeren rette henvendelsen til DBU.
 
Kun når kilometergrænsen har overskredet de 10% kan dommeren rette henvendelsen.
 
Eksempel 3 - Fejl i Carl Bro systemet
Hvis Carl Bro systemet viser en rute – for eksempel gennem en ikke farbar vej (lukket vej etc.) - kan der rettes skriftlig henvendelse til DBU Jylland for så vidt angår lokalunions kampe og til DBU Turneringer for så vidt angår DBU kampe.
 
Bagatelgrænsen på 10% gælder IKKE ved force majeure fejl i Carl Bro systemet. 
 
Spørgsmål til foranstående
Såfremt klubberne eller dommerne har spørgsmål til foranstående, kan henvendelse rettes til DBU Jylland på tlf. 8939 9999 eller info@dbujylland.dk.

Du spørger - vi svarer

Hvordan melder jeg afbud til en kamp?+

Du meddeler dit afbud til din lokale dommerpåsætter, hvis det er til en kamp inden for de næste otte dage.

Er afbuddet akut, dvs. på spilledagen eller fredag eftermiddag op til en weekendkamp, så kontakter du dommervagten på 8939 9970.

Er jeg dækket af en forsikring, når jeg dømmer?+

Dommere er dækket af DIF's fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring, som Danmarks Idræts-Forbund har tegnet i Tryg.
Se mere her

Hvor finder jeg spillereglerne til de forskellige turneringsformer?+