Dommerafregning

Automatisk dommerafregning - DBU Jylland-kampe
Automatisk dommerafregning sker i alle DBU Jylland-udskrevne kampe og turneringer både indendørs og udendørs - og omfatter alle kampe. Herudover foretages automatisk dommerafregning i alle træningskampe, som arrangeres af DBU Jylland-medlemsklubber og som er omfattet af aftalen vedrørende omkostningsgodtgørelse til dommeren - se Dommergodtgørelse.

Spørgsmål fra dommerne
Hvordan ved DBU Jylland, at jeg har dømt kampen?
Din påsætter registrerer dig som dommer i det edb-system, som foretager afregningen til dig. Det er disse oplysninger, DBU Jylland bruger for at foretage automatisk dommerafregning til dig.

Hvornår overføres pengene til min konto?
DBU Jylland udbetaler omkostningsgodtgørelse og kørsel til dig to gange om måneden.
Overførslerne sker på baggrund af dine kampe.
Afregning sker senest den 15. (for kampe i perioden den 23. til og med den 8.) og senest den 30. (for kampe i perioden 9. til og med den 22.) i måneden. 
På grund af afvikling af sommerferie vil der kun ske ÉN udbetaling i juli - det betyder, at kampene fra 23/6 til og med 22/7 afregnes samlet ultimo juli.
I forbindelse med årsskiftet sker der typisk en ekstra afregning, så kampe i perioden 23/12-31/12 afregnes primo det nye år - det skyldes takstændringer pr. 1. januar.

Hvordan kan jeg kontrollere, at jeg har fået penge for alle de kampe, jeg har dømt? 
Du modtager 1 gang om måneden kontoudtog fra DBU Jylland, hvor det fremgår, hvilke kampe du er blevet afregnet for. Kontoudtoget udsendes pr. mail ultimo måneden.

Uddannelsesdommer
Efter dommergrundkurset skal der dømmes tre kampe - uddannelseskampe. Disse kampe er en del af uddannelsen, og aspiranten modtager ikke omkostningsgodtgørelse for disse tre kampe.
I praksis foregår det sådan, at alle dømte kampe afregnes med kørsel og omkostningsgodtgørelse til aspiranten og de 3 uddannelseskampe modregnes.
Nettoresultatet er det samme - der afregnes for uddannelseskampene og vi fratrækker et gebyr pr. uddannelseskamp.

Hvordan udregnes kørselsgodtgørelsen?
Google-maps benyttes til afstandsberegning. Systemet udregner kilometer efter hurtigste afstand og systemet er anerkendt af SKAT. Denne afstandsberegning danner grundlaget for den automatiske dommerafregning.
Hvis du har udgifter til færge, skal du indsende information til DBU Jylland herom for at få dækket udgiften - klik her for skema.

Hvordan er reglerne ved udbetaling af omkostningsgodtgørelse og kørsel ved aflyste kampe etc.? 
Denne problemstilling har været forelagt Skatterådet, som har afgivet nedenstående bindende svar. Samtidig bekræfter Skatterådet, at der ikke kan udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse, såfremt kampen aflyses i så god tid, at dommeren ikke kører forgæves til kampstedet.

 1. Kan der, jf. ligningsloven § 7 M, udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse på op til 250 kr. pr. kamp til en idrætsdommer, som er mødt op til en kamp, men hvor kampen aflyses (af dommeren på kampstedet)? 
  Svar: JA
   
 2. Kan der udbetales skattefri omkostningsgodtgørelse til en idrætsdommer på op til 250 kr. pr. kamp, når kampen aflyses i så god tid, at dommerne ikke kører forgæves til kampstedet? 
  Svar: NEJ
   
 3. Kan en idrætsdommer modtage en skattefri omkostningsgodtgørelse på op indtil 250 kr. pr. kamp, såfremt en kamp må afbrydes før tid?
  Svar: JA


Yderligere informationer kan findes i Skatterådets svar af 24.8.2006 - http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1538004


Er en dommer forsikret via Idrættens forsikringer fra han/hun kører hjemmefra til en kamp og til han/hun kommer hjem igen fra kampen?

Arbejdsskadestyrelsens praksis på dette område er følgende:

 1. Kørsel mellem bopæl og en arbejdsplads og retur igen til bopælen regnes som privat kørsel, hvor en ansat ikke er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Det samme gælder for idrætsdommere, selvom de modtager befordringsgodtgørelse for kørslen. Så hvis en fodbolddommer  den samme dag alene dømmer det samme sted (men måske flere kampe), da vil kørslen mellem bopæl og banen/anlægget og hjem igen være at regne som privat kørsel.
 2. Kørsel mellem to eller flere arbejdspladser betragtes normalt som erhvervsmæssig kørsel i relation til arbejdsskadeloven. Så hvis en dommer den samme dag dømmer to eller flere forskellige steder, da vil en dommers eventuelle tilskadekomst under kørslen mellem de forskellige anlæg/stadions være omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring – og dermed den af DIF tegnede kollektive arbejdsskadeforsikring. Kørslen fra det sidste arbejdssted, hvor dommeren har dømt, og retur til bopælen vil også være at regne for privat kørsel og dermed ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringen.

Du spørger - vi svarer

Hvordan melder jeg afbud til en kamp?+

Du meddeler dit afbud til din lokale dommerpåsætter, hvis det er til en kamp inden for de næste otte dage.

Er afbuddet akut, dvs. på spilledagen eller fredag eftermiddag op til en weekendkamp, så kontakter du dommervagten på 8939 9970.

Er jeg dækket af en forsikring, når jeg dømmer?+

Dommere er dækket af DIF's fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring, som Danmarks Idræts-Forbund har tegnet.
Se mere her

Hvor finder jeg spillereglerne til de forskellige turneringsformer?+