Vejledende strafudmålinger

Her kan du se de vejledende strafudmålinger for forskellige forseelser i DBU Jyllands turneringer. Det er dog altid DBU Jyllands disciplinære instanser der vurderer hver sag for sig.

*VKD = vejledende karantænedage

Vejledende strafudmålinger

VKD Ved udvisning for 2. advarsel
1 Usportslig opførsel
1 Gentagne gange at overtræde spillets love
1 Ikke overholde afstandsreglen
1 Kaste/sparke bolden væk
1 At forhale en igangsættelse
1 Ved ord eller handling at protestere 
1 Holde en modspiller
1 Angribe en modspiller med skulderen
1 Puffe en modspiller
1 Indtræde/genindtræde i spillet uden dommerens tilladelse
1 Farligt spil
1 Andet
VKD Ved direkte rødt kort
1 At berøve en oplagt scoringsmulighed ved:
- forsætteligt at spille bolden med hånd eller arm
- at holde en modspiller
- at angribe med skulderen
- at puffe
- benspænd
1 Forsøg på slag/spark - spytte efter modspiller
2 Slå/sparke/spytte på modspiller
2 Voldsom tackling uden bold i nærheden
1 Voldsom tackling i kamp om bolden
1 Ved ord eller handling at protestere 
1 Bruge fornærmeligt eller upassende sprog
*ind. Voldsom adfærd i øvrigt

*ind. = individuelt

Tillægsdage
Spilleren opgav ikke sit navn på forlangende = 1 ekstra karantænedag