Sådan behandles et forslag

DBU Jylland er en medlemsorganisation, som bygger på traditionelle demokratiske principper og spilleregler.

Derfor er det de jyske fodboldklubber, der suverænt bestemmer over bl.a. unionens love og turneringsreglement.

For at opnå indflydelse kan man som klub således stille et forslag. F.eks. hvis man ønsker en ændring af turneringsstrukturen.

For at forslaget kan blive behandlet, er der blot nogle få formalia, som man skal være opmærksom på.

Forslaget skal nemlig igennem to faser for at kunne endeligt vedtages.

Først skal det behandles på det regionale årsmøde, der afvikles ultimo november.

Det forudsætter helt grundlæggende, at DBU Jylland har modtaget det pågældende forslag senest den 15. september. Klubben skal maile sin tekst til info@dbujylland.dk, og herefter vil DBU Jyllands administration og fagudvalg forberede forslaget.

Forberedelsen sker naturligvis i et tæt samarbejde med forslagsstilleren/klubben. Klubbens forslag skal indeholde en beskrivelse af, hvad der ønskes ændret og en argumentation for ændringen.

Det er også muligt for klubben at kontakte DBU Jyllands administration allerede i den indledende fase for at få hjælp til at udforme forslaget.

Det er et krav, at det er en af klubbens officielle kontaktpersoner, der har kontakten til DBU Jylland. F.eks. en formand, en ungdomsformand, en kampfordeler eller tilsvarende.

Dette skal sikre, at det er klubben, der står bag forslaget. Ikke blot en enkeltperson.

Senest 1. november offentliggøres de modtagne forslag på www.dbujylland.dk.

Medio/ultimo november afvikles de fire regionale årsmøder.

På disse møder gennemgås forslagene og som noget helt nyt, bliver der ikke formelt stemt om forslagene.
Forslag, der er diskuteret på årsmøderne, kommer til behandling på delegeretmødet, medmindre forslagsstilleren trækker forslaget senest 1. december.

Senest 15. december offentliggøres de forslag, der skal behandles på delegeretmødet på www.dbujylland.dk.

Den endelige behandling af forslaget finder herefter sted på delegeretmødet, som afvikles i perioden fra 1. til 15. januar.

Herefter vil forslaget være vedtaget eller forkastet.

Læs mere om proceduren i DBU Jyllands love her.