Kvinder

Ombrydning af kvinder 2021


KVINDESERIE VEST

Der er 24 hold mod normalt 16 hold. Holdene er inddelt i 3 puljer à 8 hold. Der er 7 fynske hold.
Der kommer kun 1 hold ned fra 1. Division til sommer. 
2 hold (ud af de 3, der slutter som nr. 1) rykker op.
Den bedste puljevinder rykker direkte op og de 2 andre spiller en kval. kamp om den sidste oprykningsplads onsdag 23/6 kl. 19.00 på neutral bane.

De 24 hold skal reduceres til 16 hold: 

Kvindeserie Vest

Hold

Normalt

16

Forår 21

24

Rykker ned fra 1. Division til KVS

+1

Rykker op fra KVS til 2. Division

-2

Rykker ned fra KVS til JS/Albaniserien

-12*

Rykker op fra JS/Albaniserien til KVS

5

Antal hold efter forårets turnering

16


 
*Der rykker 12 hold ned (alle nr. 5, 6, 7 og 8). Der er forskellige scenarier:

Scenarie

Jyske Nedrykkere

Fynske nedrykkere

1

12

0

2

11

1

3

10

2

4

9

3

5

8

4

6

7

5

7

6

6

8

5

7


JYLLANDSSERIE KVINDER

Der er 31 hold mod normalt 32 hold. Holdene er inddelt i 3 puljer à 8 hold og 1 pulje à 7 hold.
De 31 hold skal øges til 32 hold:

Kvindeserie Vest

Hold

Normalt

32

Forår 21

31

Rykker ned fra KVS til JS

+12 (kan variere fra 5-12)

Rykker op fra JS til KVS

-4

Rykker ned fra JS til Serie 1

-17 (kan variere fra 10-17)**

Rykker op fra Serie 1 til JS

10

Antal hold efter forårets turnering

32


**Der rykker mellem 10 og 17 hold ned. Der er forskellige scenarier:

Scenarie

Nedrykkere

Hvem rykker ud

1

17

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6, 4 * nr. 5 og 2 * nr. 4

2

16

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6, 4 * nr. 5 og 1 * nr. 4

3

15

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6, 4 * nr. 5

4

14

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6, 3 * nr. 5

5

13

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6, 2 * nr. 5

6

12

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6, 1 * nr. 5

7

11

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 4 * nr. 6

8

10

3* nr. 8, 4 * nr. 7, 3 * nr. 6


SERIE 1 KVINDER

Der er 58 hold mod normalt 48 hold. Holdene er inddelt i 8 puljer à 6 hold og 2 puljer à 5 hold.
De 58 hold skal reduceres til 48 hold:

Serie 1

Hold

Normalt

48

Forår 21

58

Rykker ned fra JS til Serie 1

+17 (kan variere fra 10-17)

Rykker op fra Serie 1 til JS

-10

Rykker ned fra Serie 1 til Serie 2

-29 (kan variere fra 22-29)***

Rykker op fra Serie 2 til Serie 1

12

Antal hold efter forårets turnering

48


Der rykker mellem 22 og 29 hold ned. Der er forskellige scenarier:

Scenarie

Nedrykkere

Hvem rykker ud

1

29

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 10 * nr. 4, 1 * nr. 3

2

28

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 10 * nr. 4

3

27

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 9 * nr. 4

4

26

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 8 * nr. 4

5

25

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 7 * nr. 4

6

24

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 6* nr. 4

7

23

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 5 * nr. 4

8

22

8* nr. 6, 10 * nr. 5, 4 * nr. 4


SERIE 2 KVINDER

Der er 72 hold. Holdene er inddelt i 12 puljer à 6 hold.

Serie 2

Hold

Forår 21

72

Rykker ned fra Serie 1 til Serie 2

+29 (kan variere fra 22-29)

Rykker op fra Serie 2 til Serie 1

-12

Antal hold efter forårets turnering

89
Turneringsåret 2020/2021

Se turneringsbestemmelser her.

GENERELT - KVINDESERIE VEST, JYLLANDSSERIEN, SERIE 1 OG SERIE 2
Såfremt der rykker flere end 2 vesthold ned fra 1. Division, skal der rykkes hold ekstraordinært ned fra KSV, JS og Serie 1.
Såfremt der rykker mindre end 2 vesthold ned fra 1. Division, skal der suspenderes fra KSV, JS og Serie 1.
Såfremt der ikke rykker fynske hold ud af KSV, skal der rykkes hold ekstraordinært ned fra JS og Serie 1.

KVINDESERIE VEST (24 hold i 3 puljer à 8 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet.
Holdtilmeldingsfrist: Kvalificeret række - hold er automatisk tilmeldt
Tilmelding: Ingen tilmelding

Efter forårets halvsæson: Den bedste nr. 1 rykker op i 2. Division. De andre nr. 1 spiller kval-kamp om at rykke op i 2. Division. Denne kamp spilles onsdag den 23. juni 2021 på neutral bane.
Nr. 2 - 4 bliver i Kvindeserie Vest.
Nr. 5 - 8 rykker ned i Jyllandsserien/Albaniserien

En klub kan kun have ét hold i Kvindeserie Vest. Hvis en klub, der har hold i Kvindeserie Vest, rykker ned fra 1. division, rykker holdet i Kvindeserie Vest ned i Jyllandsserien/Albaniserien.

JYLLANDSSERIEN (31 hold fordelt i 4 puljer)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Holdtilmeldingsfrist: Kvalificeret række - hold er automatisk tilmeldt
Tilmelding: Ingen tilmelding

Efter forårets halvsæson:
Nr. 1 rykker op i Kvindeserie Vest.
Nr. 2, 3 og 4 bliver i Jyllandsserien.
Nr. 5-8 rykker ned i Serie 1.

En klub kan kun have ét hold i Jyllandsserien.

SERIE 1 (58 hold fordelt i 10 puljer)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Holdtilmeldingsfrist: Kvalificeret række - hold er automatisk tilmeldt
Tilmelding: Ingen tilmelding

Efter forårets halvsæson:
Nr. 1 rykker op i Jyllandsserien
Nr. 2 og 3 bliver i Serie 1
Nr. 4-6 rykker ned i Serie 2

SERIE 2 (ca. 72 hold fordelt i ca. 12 puljer)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spiltidspunktet
Holdtilmeldingsfrist: Kvalificeret række - hold er automatisk tilmeldt
Tilmeldingsbetingelser: Fri tilmelding

Efter forårets halvsæson:
Nr. 1 rykker op i Serie 1
Nr. 2-6 i Serie 2 bliver i Serie 2

Kvindehold kan pr. kamp frit benytte op til 3 spillere fra klubbens højere rangerede seniorhold uanset øvrige regler om op- og nedrykning.

Bemærk, at et hold senest 2 timer før kampstart kan meddele modstanderen, at de ønsker kampen spillet som 9-mands.

DE NORMALE REGLER (gælder ikke i foråret 2021):


GENERELT – KVINDESERIE VEST, JYLLANDSSERIEN, SERIE 1 og SERIE 2

Såfremt der rykker flere end 2 jyske hold ned fra 2. Division, skal der foretages ekstraordinær nedrykning af hold fra Kvindeserie Vest, Jyllandsserien og Serie 1.
Såfremt der rykker færre end 2 jyske hold ned fra 1. Division, skal der suspenderes hold fra Kvindeserie Vest, Jyllandsserien og Serie 1.
Såfremt der ikke rykker et fynsk hold ud af Kvindeserie Vest, skal der rykkes hold ekstraordinært ned fra Jyllandsserien og Serie 1.

KVINDESERIE VEST - fællesrække med DBU Fyn (16 hold i 2 puljer à 8 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Op-/nedrykning:
Efter efterårets halvsæson:
Nr. 1 - 5 bliver i Kvindeserie Vest.
De 2 nr. 6 spiller en playoff-kamp om at undgå nedrykning (playoff-kamp på neutral bane).
Nr. 7 - 8 rykker ned i Jyllandsserien.
De 3 bedst placerede hold i hver pulje tager hhv. 3, 2 og 1 point med over i forårets turnering.

2. turneringshalvdel - efter forårets halvsæson:
Nr. 1 rykker op i 2. Division.
Nr. 2 - 5 bliver i Kvindeserie Vest.
De 2 nr. 6 spiller en playoff-kamp om at undgå nedrykning (playoff-kamp på neutral bane).
Nr. 7 - 8 rykker i Jyllandsserien.

En klub kan kun have ét hold i Kvindeserie Vest. Hvis en klub, der har hold i Kvindeserie Vest, rykker ned fra 2. Division, rykker holdet i Kvindeserie Vest ned i Jyllandsserien.

JYLLANDSSERIEN (32 hold fordelt i 4 puljer à 8 hold)
Aldersgruppe:
Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Op-/nedrykning:
Nr. 1 rykker i Kvindeserie Vest.
Nr. 2 - 6 bliver i Jyllandsserien.
Nr. 7-8 rykker ned i Serie 1.

En klub kan kun have ét hold i Jyllandsserien. Hvis en klub, der har hold i Jyllandsserien, rykker ned fra Kvindeserie Vest, rykker holdet i Jyllandsserien ned i Serie 1.

SERIE 1 (48 hold i 8 puljer à 6 hold - pt. er der 6 puljer à 6 hold)
Aldersgruppe:
Skal være fyldt 15 år spilletidspunktet
Op-/nedrykning:
Nr. 1 rykker i Jyllandsserien.
Nr. 2-4 bliver i Serie 1.
Nr. 5-6 rykker ned i Serie 2.

SERIE 2 (de tilmeldte hold opdeles i puljer à op til 6 hold)
Aldersgruppe:
Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Op-/nedrykning:
Nr. 1 rykker i Serie 1.
Ved færre end 16 puljer i Serie 2, rykker den/de bedste 2'er(e) op i Serie 1.
Øvrige hold bliver i Serie 2.