Kvinder

Turneringsåret 2019/2020

Se turneringsbestemmelser her.

GENERELT – Kvindeserie Vest, Jyllandsserien, Serie 1 og Serie 2
Såfremt der rykker flere end 2 jyske hold ned fra 1. division, skal der foretages ekstraordinær nedrykning(er) fra KSV, JS og Serie 1.
Såfremt færre end 2 jyske hold rykker ned fra 1. division, skal der suspenderes nedrykning(er) fra KSV, JS og Serie 1.
Såfremt der ikke rykker et fynsk hold ud af KSV, skal der foretages ekstraordinær nedrykning fra JS og Serie 1.


I foråret 2020 spilles der efter denne overgangsordning:

Jyllandsserien Kvinder:

  • Der suspenderes nedrykning for nr. 7 i Jyllandsserien (3 hold)
  • De fire bedste nr. 2 i serie 1 op i Jyllandsserien (4 hold)
  • De to dårligste nr. 2 i serie 1 spiller play-off om en plads (1 hold). Kampen spilles på den bedst placerede klubs hjemmebane

Serie 1 Kvinder:

  • Der suspenderes nedrykning for nr. 5 og 6 i serie 1 (12 hold)
  • De fire bedste nr. 3 i serie 2,1 rykker op i serie 1 (4 hold)
  • De to dårligste nr. 3 i serie 2,1 spiller sammen med de seks nr. 4 i serie 2,1 play-off om fire plader (4 hold). Kampene sammensættes efter geografi og spilles på den bedst placerede klubs hjemmebane

    I tilfælde af udtrækninger reguleres antallet af play-off kampe.
    Play-off kampene afvikles 23. juni kl. 19.00.

KVINDESERIE VEST (16 hold i 2 puljer á 8 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Holdtilmeldingsfrist: Kvalificeret række - hold er automatisk tilmeldt
Tilmeldingsbetingelser: Ingen tilmelding
Op/nedrykning:
1. turneringshalvdel:
Efter efterårets halvsæson rykker:
Nr. 1 - 6 bliver i Kvindeserie Vest.
De 3 bedst placerede hold i hver pulje tager hhv. 3, 2 og 1 point med over i forårets turnering.
Nr. 7 - 8 rykker ned i Jyllandsserien.

2. turneringshalvdel:
Efter forårets halvsæson rykker:
Nr. 1 rykker op i 1. division.
Nr. 2 - 6 bliver i Kvindeserie Vest.
Nr. 7 - 8 rykker i Jyllandsserien.
En klub kan kun have ét hold i Kvindeserie Vest. Hvis en klub, der har hold i Kvindeserie Vest, rykker ned fra 1. division, rykker holdet i Kvindeserie Vest ned i Jyllandsserien.

JYLLANDSSERIEN (24 hold fordelt i 3 puljer á 8 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Holdtilmeldingsfrist: Kvalificeret række - hold er automatisk tilmeldt
Tilmeldingsbetingelser: Ingen tilmelding
Op/nedrykning:
Nr. 1 rykker i Kvindeserie Vest.
Nr. 2 - 7 bliver i Jyllandsserien.
Nr. 8 rykker ned i Serie 1.
En klub kan kun have ét hold i Jyllandsserien. Hvis en klub, der har hold i Jyllandsserien, rykker ned fra Kvindeserie Vest, rykker holdet i Jyllandsserien ned i Serie 1.


SERIE 1 (36 hold i 6 puljer á 6 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Holdtilmeldingsfrist: Kvalificeret række - hold er automatisk tilmeldt
Tilmeldingsbetingelser: Ingen tilmelding
Op/nedrykning:
Nr. 1 rykker i Jyllandsserien.
De fire bedste nr. 2 rykker op 
De to dårligste nr. 2 spiller play-off på neutral bane  
Play-off kampen spilles på det placerede holds hjemmebane.
Nr. 3 - 6 bliver i Serie 1.


SERIE 2 (de tilmeldte hold opdeles i puljer á op til 6 hold)
Aldersgruppe: Skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet
Holdtilmeldingsfrist: 1. marts til forårsturneringen (for nye hold) og 10. juni til efterårsturneringen
Tilmeldingsbetingelser: Fri tilmelding
Op/nedrykning:
Holdene opdeles i puljer à op til 6 hold og afvikler en enkeltturnering (5 kampe).

Efter ombrydning for Serie 2,1:
Nr. 1 og 2 rykker op
De 4 bedste nr. 3 rykker op
De 2 dårligste nr. 3 spiller sammen med de 6 nr. 4 fire play-off kampe om fire pladser i S1.
Play-off kampene fastsættes efter geografi og med bedst placerede hold på hjemmebane.
Hvis der kommer udtrækninger reduceres antallet af play-off kampe.

Efter ombrydning for Serie 2,2:
Udgangspunktet er 4 holds puljer (dobbeltturnering = 6 kampe), men anden puljestørrelse kan også komme på tale, da der skal tages særligt hensyn til kørselsafstandene. Det kan i nogle sammenhænge give mening at lave 3- eller 5-holds puljer i stedet, så kørselsafstandene minimeres så meget som muligt.

Øvrigt: I Serie 2 og i Serie 2.2 efter ombrydningen kan pr. kamp frit deltage op til 3 spillere fra klubbens nærmest højere rangerede seniorhold uafhængigt af alle regler om op- og nedrykning og spilledage.
Bemærk at et hold senest 2 timer før kampstart kan meddele modstanderen, at de ønsker kampen spillet som 9:9. Læs mere her.

Opdateret februar 2020