Ombrydning ungdom

Der spilles om JM efter forårets turnering - læs mere om JM-afviklingen her.

De ordinære turneringskampe skal afvikles h.h.v. senest 12/6 og 19/6 (se datoplanen) for at kunne tælle med i forhold til JM-kampene og i ombrydningen for forårets U13, U14 og U15 Drenge til efterårets U14, U15 og U16 Drenge.

Se rækkebeskrivelserne for regler for anvendelse af for gamle spillere og meget mere:
Drenge
Piger

Kval. kampe eller ej
I de rækker hvor ikke alle puljevindere rykker direkte op, skal der spilles kval. kamp om det - det kan ses på den enkelte række.

Puljevinderne vil i f.m. kval. kampene blive seedet og seedningen sker efter denne model:
færrest udeblivelser - flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”) - bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”) - flest scorede mål per registrerede kampe.

En kval. kamp afvikles på neutral bane, som er et spillested ca. midtvejs mellem de 2 spillende klubber.
Spillestedet/værtsklubben modtager 300 kr. fra hver af de 2 spillende klubber for ulejligheden - opkrævning og betaling sker via månedsfaktureringen.

I de rækker hvor et antal eks. nr. 2 også rykker op eller et antal nr. 5 eksempelvis ikke rykker ned, skal der ikke spilles kval. kamp.
Der vil holdene blive sammenlignet efter samme model:
færrest udeblivelser - flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”) - bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”) - flest scorede mål per registrerede kampe.

Det er muligt at ansøge om indplacering i en anden række end ombrydningen tilsiger. F. eks. hvis man har afgivet spillere eller fået tilgang af nye spillere.
Ansøgning sendes pr. mail til info@dbujylland.dk.

Bemærk venligst at et hold med "D" (dispensation) eller "J" ombrydes nøjagtigt som alle andre hold og at en puljevinder med "D" eller "J" også skal spille evt. kval. kamp om oprykning.

Hvordan beregnes pointstillingen?
I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point.

Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge.
Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) flest kamppoint i indbyrdes kampe
3) bedste målforskel i indbyrdes kampe
4) flest scorede mål i indbyrdes kampe
5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
6) bedste målforskel i samtlige kampe
7) flest scorede mål i samtlige kampe
8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
9) flest vundne kampe.

I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) bedste målforskel i samtlige kampe
3) flest scorede mål i samtlige kampe
4) flest kamppoint i indbyrdes kampe
5) bedste målforskel i indbyrdes kampe
6) flest scorede mål i indbyrdes kampe
7) flest vundne kampe. 


I tilfælde af en ekstra oprykker
I tilfælde af, at der skal findes en ekstra oprykker - f.eks. hvis et hold har placeret sig på en oprykningsplads, men ikke er oprykningsberettiget - findes denne oprykker ved at finde det næste oprykningsberettigede hold i den pågældende pulje.
I de tilfælde hvor et ikke oprykningsberettigede hold vinder puljen, og hvor der skal skal spilles kval. kamp(e) om oprykningen vil følgende gøre sig gældende: 
Det ikke oprykningsberettigede hold deltager i JM.
Det næste oprykningsberettigede hold i den pågældende pulje deltager i kval. kamp(e) om oprykning.

I tilfælde hvor hold skal sammenlignes på tværs af puljer, benyttes følgende rangeringer:
§ 11.8 Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge 1) bedste placering i puljen 2) færrest udeblivelser 3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”) 4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”) 5) flest scorede mål per registrerede kampe.

§ 11.9 Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Jylland – ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering.

Indplacering af licensklubber
I forbindelse med ombrydningen fra foråret 2022 til efteråret 2022 kan licensklubberne blive indplaceret via deres licens, såfremt de IKKE kvalificerer sig igennem turneringen. 
Antallet af stjerner og klubbens rangering i licenssystemet er afgørende for, om man kan kræve indplacering i liga 1 eller liga 2. Dette er forskelligt alt efter hvilke årgang det drejer sig om. Læs mere under de enkelte årganges ombrydningsmodel. 
Såfremt licensklubberne IKKE kvalificerer sig igennem turneringen, og IKKE ønsker at blive indplaceret via deres licens, skal dette meddeles til DBU Jylland senest d. 30. maj.