Dispensationsansøgning U15

Der ansøges om dispensation til: