Dispensationsansøgning U14

Der ansøges om dispensation til: