11-mands senior og ungdom ligarækker

Se fodboldens corona-regler her.

- 11-mands for U14 Drenge/Piger til og med U19 Drenge/Piger og U13 liga-rækker (11/8-mands)
- 11-mands for senior herrer (JS-S6) og kvinder (KSV-S2)

DBU Jylland Turneringer kan kontaktes via info@dbujylland.dk eller 8939 9979.

Se "Fra A til Å om DBU Jylland Turneringer" her

Mest stillede spørgsmål

De skærpede regler for nedrykning af spillere i en af de 2 sidste kampe - hvordan er det lige, de er?+

Læs mere om reglen i denne nyhed.

I rækker der er blevet ombrudt, gælder, at antal kampe før ombrydningen lægges sammen med antal kampe efter ombrydningen, når der skal findes ud af, hvor mange kampe det lavere rangerede hold har i efterårsturneringen. Der vil typisk være tale om i alt 10 eller 11 kampe.

I evt. play-off kampe gælder de skærpede regler også - altså spilleren skal opfylde de samme betingelser for nedrykning i en play-off kamp som i de 2 sidste turneringskampe.

Se mere i § 19.13 i turneringsreglementet.

 

Kan man rykke op, hvis man er udeblevet fra en kamp?+

Ja, det kan man godt.

Den eneste konsekvens ved en udeblivelse (med/uden afbud) er, at man bliver placeret lavest ved pointlighed - også selvom man er bedst indbyrdes.

Hvordan beregnes pointstillingen?
I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point.

Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge.
Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) flest kamppoint i indbyrdes kampe
3) bedste målforskel i indbyrdes kampe
4) flest scorede mål i indbyrdes kampe
5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
6) bedste målforskel i samtlige kampe
7) flest scorede mål i samtlige kampe
8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
9) flest vundne kampe.

I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) bedste målforskel i samtlige kampe
3) flest scorede mål i samtlige kampe
4) flest kamppoint i indbyrdes kampe
5) bedste målforskel i indbyrdes kampe
6) flest scorede mål i indbyrdes kampe
7) flest vundne kampe. 

Hvornår kan vi se, hvem vi skal møde i play-off kampen?+

I weekenden 30.-31. oktober hvor rækkerne færdigspilles, forventer vi at have kampene til 6/11 klar i løbet af søndagen.

Play-off kampene 13/11 forventer vi have klar i løbet af lørdag 6/11 - evt. søndag 7/11 for nogle kampe.

Selvom kampene er fastsat til afvikling hhv. lørdag 6/11 og lørdag 13/11, må de gerne flyttes, hvis de 2 klubber er enige - dog senest til hhv. søndag 7/11 og søndag 14/11.

 

Hvad sker der til foråret, når Serie 6 forsvinder?+

Du kan finde masser af informationer lige her.

Hvad er nummeret til Dommervagten ?+

Nummeret er 89399970 - læs mere her.

Må vi spille en kamp senere end den dag, sidste turneringskamp oprindeligt var fastsat til?+

I nogle rækker har vi mulighed for senere afvikling og i andre rækker, må kampene ikke spilles senere.

Kontakt os på info@dbujylland.dk, hvis I ønsker at undersøge muligheden.

Vi har fået en ny spiller til klubben - hvad skal vi gøre?+

Det er vigtigt, at din klub husker at indhente spillercertifikater på nye spillere. Det indhentes digitalt via KlubOffice.
Vær opmærksom på, at spillere uden et spillercertikat eller supplerende spilletilladelse ikke kan sættes på holdkort.

Få en guide her

Har du adgang til KlubOffice, kan du her se, om I har spillere uden spillercertifikat.


Selvom klubben har spillercertifikatet på spilleren, er det ikke sikkert, at spilleren lovligt kan spille for klubben.
En spiller der allerede har spillet for en anden klub i samme turneringshalvår, må ikke spille for en ny klub (medmindre der er opnået dispensation for klubskiftereglerne).
Derudover kan en seniorspiller og en ældre-spiller (oldboys/veteran) ikke blive spilleberettiget for et hold i en ny klub, hvis holdet mangler 3 eller færre kampe i turneringen - læs mere om klubskifter i turneringsreglementet.

 
Vil du vide mere om 3-, 5-, 7- og 8-mandsturneringerne eller indefodbold og futsal, så klik ind på regionen:
 

Region 1 500X100 REGION 1 - NORDJYLLAND
Region 2 500X100 REGION 2 - VESTJYLLAND
Region 3 500X100 REGION 3 - ØSTJYLLAND
Region 4 500X100 REGION 4 - SYDJYLLAND