Senior og motion: Inspiration til træning og aktiviteter

SSP Senior 1920X500

Her på siden har vi samlet et katalog med idéer og råd til, hvordan klubbens ledelse og trænerne kan skabe et godt trænings- og klubmiljø for de voksne spillere.

Find bl.a. ideer til kommunikation med spillere, træningsøvelser og inspiration fra andre klubber.

Træning

Før opstart+

Alle medlemmer samt potentielle nye medlemmer skal vide, hvornår træningen starter op.

Hvis I har holdt pause, skal spillerne måske mindes om, hvorfor fodbold og fællesskabet på holdet og i klubben er så fedt. Så gør, hvad I kan for at motivere dem til at komme til træning.

Hvordan inviterer I medlemmerne?

 • Indbydelse til træningsstart kan sendes via sms eller mail
 • Der kan laves opslag på klub og holds Facebooksider samt på klubbens hjemmeside og lokalområdets Facebookside
 • Der kan ophænges indbydelser på samlingssteder i byen og i skolen, eller der kan sendes en notits til lokalavisen
 • Spillerne kan opfodres til at tage venner med til træning
Opstartstræning+

Det er vigtigt at få tilrettelagt en god første træning, så både spillere, forældre og trænere bliver glade for at være tilbage.

Derfor er det en god idé at centrere første træning om øvelser med fokus på fællesskabet. Vi har samlet gode råd og inspiration til første træning:

1. Velkomsten

 • Saml alle i en rundkreds
 • Fortæl dem, hvor fedt det er at se dem

2. Træningsøvelser

 • Til første træning kan det være en god idé at lave øvelser med fokus på fællesskab frem for fodboldtekniske øvelser kun
 • Brug for inspiration til øvelser? DBU Træningsprogrammer er en gratis, ugentlig mailtjeneste med aldersinddelte øvelser

3. Tid

 • Hvis spillerne har holdt pause længe, så husk at de rent fysisk ikke kan holde til den samme træningskapacitet, som da I sluttede
 • Forkort evt. selve træningspasset, men brug ekstra tid på det sociale under velkomsten og afrundingen i stedet

4 . Afrunding

 • Slut som I startede, i en rundkreds
 • Fortæl, hvor fedt det har været at være i gang igen
 • Snak om hvilke spillere, der ikke er dukket op til træningen, og hvordan I kan kontakte dem for at sørge for, at de kommer til næste træning
 • Få gerne spillerne selv til at kontakte deres holdkammerater, der ikke er dukket op til træningen, før I som trænere tager kontakt til dem
Efter første træning+

Var der nogle spillere, der ikke var til første træning? Så kan det være, at de har mistet motivationen og har brug for en kærlig reminder om, hvorfor medlemskabet i fodboldklubben er så fantastisk.

Måske har I på første træning noteret, hvilke spillere der manglede, og bedt deres holdkammerater om at invitere dem med næste gang.

Måske tager træneren kontakt, eller måske I gør noget helt andet for at sikre, at alle de eksisterende medlemmer og også gerne nye spillere kommer til anden træning.

Træningsopstart uden skader+

Få gode råd til, hvordan dit hold kommer gennem træningsopstarten uden skader i DBU Jyllands tema om opstartstræning.

100 træningsøvelser klar til dig+

100 træningsøvelser er her samlet i en printvenlig udgave klar til dig. Der er masser af inspiration til trænere for både børne-, ungdoms- og seniorhold.

Min favoritøvelse - inspiration fra toptrænere+

Danmarks fodboldtrænere på topniveau deler sine favoritøvelser her

Træning via Bevægelsesbatteriet.dk+

DR, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Skoleidræt, DIF og DGI er gået sammen om projektet "Sammen i bevægelse", der skal inspirere danskerne til at bevæge sig sammen og hver for sig.

Aktiviteter til rekruttering

Åben og synlig klub+

Har I forsøgt at rekruttere nye medlemmer med et åben klub-arrangement?

I kan også åbne klubben op for nye spillere ved at opfordre medlemmerne til at tage en ven, kollega eller nabo med til næste træning.

Brug sociale medier til at skabe opmærksomhed om jeres klub i lokalområdet:

 • Fortæl omverdenen hvilke hold I tilbyder i klubben, og hvorfor det er så fedt at være en del af netop jeres klub
 • Læg billeder op fra klubben, hvor I viser fællesskabet frem
 • I kan også oprette opstartstræninger som begivenheder på Facebook og på den måde "prikke" til nysgerrige i jeres lokalområde. F.eks. kan I opfordre spillere og trænere til at dele begivenheden for deres hold på deres egne sociale medier eller på byens Facebookside
 • Jo mere synlige I er på de sociale medier, jo mere opmærksomhed får I skabt om jer selv, og det kan føre til flere medlemmer – og måske også nye frivillige
Motionsfodbold og Fodbold Fitness+

En del voksne motionister fravælger fodbolden, fordi de ikke kan få deres hverdagsliv eller helbred til at hænge sammen med et fast turneringsprogram med kampe løbende. Men fodbold er en sund, sjov og social træningsform, og hvis I vælger at tilbyde motionshold, vil I have mulighed for at tiltrække voksne motionister til jeres klub - en målgruppe som I måske ikke før har haft hold til?

Der findes flere former for fleksible fodboldtilbud til voksne, der vil spille fodbold for sjov.

Læs om Fodbold Fitness, motionsfodbold og motionsfodbold for 60+ her.

Download materialer til rekruttering af spillere+
Sådan har andre klubber gjort+
 • Opfordr spillerne til at hjælpe med at få nye spillere på holdet - via venner, bekendte, uddannelsen, arbejdspladsen
 • Kontakt arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i nærområdet
 • Træneren kontakter tidligere spillere
 • Brug Facebook til at skabe opmærksomhed i byen om, at fodbolden er i gang igen, og alle er velkomne
 • Inviter direkte via sms, mails og personlig henvendelse
 • Lav nye tiltag som motionsfodbold, gåfodbold eller familiebold
 • Inviter til kaffe, morgenbrød og fodbold i en weekend

Aktiviteter til fastholdelse

Simpel IT-hjælp til klubaktiviteter+

For mange fodboldspillere er det ikke pokaler og præstationer inden for kridtstregerne, der skinner klarest, når støvlerne bliver lagt på hylden. Til gengæld husker de fleste en fodboldtur til udlandet, klubfester og hyggelige stunder i klubhuset på tværs af hold.

Uanset hvilken aktivitet din klub har på programmet, er der med DBU's IT klubpakke en hjælpende hånd til at få omsat de gode ideer til oplevelser.

Klubaktiviteter kan oprettes i KlubOffice, så deltagerne nemt kan tilmelde sig og evt. betale. Det letter planlægningen og giver klubben overblik.

Sådan har andre klubber gjort+
 • Find inspiration hos Aalborg KFUM, hvor spillerne selv vælger, hvilket hold de vil spille på, og alle minimum får mulighed for at spille halvdelen af kampen: "Stor jysk fodboldklub vender op og ned på seniorafdelingen"
 • Fællesspisning en gang om måneden
 • Inviter seniorspillerne til at løfte praktiske opgaver i klubben - lave grillområde, skifte tag på klubhuset f.eks.
 • Seniorspillerne arrangerer selv deres sociale aktiviteter
 • Giv økonomisk tilskud til seniorarrangementer
 • Lav fortællinger fra kampe og træninger til Facebook, klubbens hjemmeside og lokalavisen
 • Lav aktiviteter, der får tilskuere på stadion 
 • Lav fælles events på tværs af hele seniorafdelingen: Champions League-aften, Premier League-eftermiddag, Superliga-dag
 • Arranger en træningslejr eller udlangstur
 • Inviter til opstartsarrangementer og standerhejsning
 • Inviter til afslutningsarrangementer
 • Arranger en sportsuge i klubben for hele byen, hvor seniorspillerne bidrager med arbejdskraft
 • Arranger en klubfest
 • Opret et spillerudvalg med kontakt til bestyrelsen og giv spillerne indflydelse
 • Opkvalificer trænerne med uddannelse og kurser
 • Engager nogle personer til at have styr på logistikken, faciliteter og rekvisitter
 • Lav små interne turneringer én gang om måneden efterfulgt af fælles spisning
 • Stil trænings- og kamptøj til rådighed