Hjælp til de frivillige

HB Frivillige 1920X500

Uden frivillige - ingen fodboldklub. Derfor er det altafgørende at få tændt og fastholdt gejsten hos klubbens trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer mv. 

En vigtig opgave for bestyrelsen og øvrige klubledere er derfor at få alle de frivillige til at føle sig som del af holdet og bidrage til, at de føler sig klar og motiverede. 

Her på siden finder I masser af inspiration til at løfte opgaverne i klubben.

Rekruttering og fastholdelse af trænere

Kommunikation med trænere+

Tydelig kommunikation er essentiel for samarbejdet med trænerne.

Forslag til hvordan kommunikationen kan foregå:

 • Mindst to, gerne fire, trænermøder om året; f.eks. før sæsonstart (klargøring) og efter sæsonafslutning (evaluering)
 • Opret et trænerforum på Facebook til videndeling, information, oplysning, anerkendelse osv.
 • Arrangér "Fredagsklub" eller "Fyraftensklub" for trænere og giv dem dermed et forum for videndeling, fællesskab, information og hygge. Invitér f.eks. én gang om måneden
 • Afhold et månedligt Teams-møde for trænere - gerne en hverdagsaften og max én times varighed
 • Giv alle trænere en kontaktperson i bestyrelsen/udvalg
 • Lav en trænermanual inkl. klubpolitikker og -værdier, info om kørsel, skabeloner, økonomi, årsplan, administrationsopgaver osv.
 • Afstem klubbens forventninger med trænerne - se et bud på en liste med forventninger her
 • Afhold årligt trænerudviklingssamtaler (for de ambitiøse trænere) - find inspiration her
 • Lav en efterårsevaluering med trænerne - se spørgeskema her
Opstartsmøde+

Hold et opstartsmøde, så både ledere og trænere føler sig klædt på til sæsonen.

 • Afhold gerne to møder om året (kan kombineres med trænermøder - se ovenfor under "Kommunikation med trænere):
  Et møde tidligt på året i februar/marts
  Et møde i juni som forberedelse til august (ved at afholde mødet i juni undgår i den hektiske periode ved sommerferiens afslutning, skolestart, turneringsstart osv.)
 • Lav indbydelse i god tid. Har klubben en årsplan? - for så kan opstartsmøderne passende skrives ind som fast punkt 
 • Tilbyd bespisning, så der også bliver et socialt og hyggeligt element
 • Mødet kan holdes som et informationsmøde eller som et inspirationsmøde med et indlæg om et udvalgt tema


Inspiration til indhold på dagsordenen:

 • Materiel, bolde, net, nøgler, tøj, opkridtning
 • Baner, tider, lys, omklædningsrum
 • Navnelister, kontingent, holdkort, Kampklar
 • Kampe, stævner, dommere, resultatindberetning
 • Kurser, uddannelse, videndeling, trænerinspiration
 • Årsplan, aktiviteter, klubfester, julefrokost, forældremøder, spillermøder
 • Økonomi, budgetter, godtgørelse
 • Børneattester
 • Trænermanual-/skabeloner
 • Forældre, involvering, hjælp
Søg træner online+

Din klub kan opslå et ledigt trænerjob på dbujylland.dk, og trænere kan lave deres egen annonce for at søge opgaven i en ny klub. Det er simpelt og ligetil, se bare guiden her.

Tilbyd træneruddannelse og kurser+

Uddannede trænere og ledere tiltrækker, fastholder og udvikler fodboldspillere. Og samtidig klæder uddannelse trænere og ledere på til at varetage deres opgaver i klubben.

Gør klubben ekstra attraktiv for trænere ved at tilbyde dem uddannelse.


Kursusrefusion og tilskudspuljer
Vær opmærksom på, at mange kommuner yder delvis eller fuld refusion af foreningers udgifter til uddannelse af trænere og ledere. Det kan derfor meget vel betale sig at undersøge de lokale regler i din kommune.

Rekruttering og fastholdelse af frivillige

Frivillighedsweb+

Frivillighedsweb er DBU's hjælpeværktøj til klubbers arbejde med at skaffe og fastholde frivillige. Her kan du finde gode eksempler til inspiration samt arbejdsark og skabeloner. 

Eksempler på værktøjer i Frivillighedsweb:

Opstartsmøde+

Hold et opstartsmøde, så både ledere og trænere føler sig klædt på til sæsonen.

 • Afhold gerne to møder om året (kan kombineres med trænermøder - se ovenfor under "Kommunikation med trænere):
  Et møde tidligt på året i februar/marts
  Et møde i juni som forberedelse til august (ved at afholde mødet i juni undgår i den hektiske periode ved sommerferiens afslutning, skolestart, turneringsstart osv.)
 • Lav indbydelse i god tid. Har klubben en årsplan? - for så kan opstartsmøderne passende skrives ind som fast punkt
 • Tilbyd bespisning, så der også bliver et socialt og hyggeligt element
 • Mødet kan holdes som et informationsmøde eller som et inspirationsmøde med et indlæg om et udvalgt tema


Inspiration til indhold på dagsordenen:

 • Materiel, bolde, net, nøgler, tøj, opkridtning
 • Baner, tider, lys, omklædningsrum
 • Navnelister, kontingent, holdkort, Kampklar
 • Kampe, stævner, dommere, resultatindberetning
 • Kurser, uddannelse, videndeling, trænerinspiration
 • Årsplan, aktiviteter, klubfester, julefrokost, forældremøder, spillermøder
 • Økonomi, budgetter, godtgørelse
 • Børneattester
 • Trænermanual-/skabeloner
 • Forældre, involvering, hjælp
Få en frivilligansvarlig+

En frivilligansvarlig har til opgave at samle trådene og koordinere opgaverne, så der ikke mangler hænder, når f.eks. U10 skal have en holdleder, eller der skal grilles pølser til sommerfesten. 

Find inspiration i magasinet Jysk Fodbolds tema om frivillige:

Tilbyd lederuddannelse og kurser+

Uddannede trænere og ledere tiltrækker, fastholder og udvikler fodboldspillere. Og samtidig klæder uddannelse trænere og ledere på til at varetage deres opgaver i klubben.

Gør klubben ekstra attraktiv for trænere ved at tilbyde dem uddannelse.


Kursusrefusion og tilskudspuljer
Vær opmærksom på, at mange kommuner yder delvis eller fuld refusion af foreningers udgifter til uddannelse af trænere og ledere. Det kan derfor meget vel betale sig at undersøge de lokale regler i din kommune.

Få flere kampledere til børnekampe+

Flere kampledere i klubben? Det kan I gøre:

Vil din klub gerne have en bedre ordning, når det kommer til at få dømt 5- og 8-mandskampene? Så kan det være en idé at lave nogle retningslinjer eller på anden vis sætte tingene lidt i system. Det kan for eksempel være ved at...

 • Tilbyde alle interesserede et tre timers kamplederkursus hjemme i klubben ved en DBU-instruktør. Vidste du, at mange kommuner yder kursusrefusion til foreninger, hvilket ofte vil begrænse klubbens egne udgifter betragteligt?
 • Lave et team af ungdomsspillere, der skiftes til at dømme de yngstes kampe. Ved at tage kampledertjansen får de indsigt i fodboldreglerne, og det giver nogle personlige og ledelsesmæssige erfaringer, som de unge kan bruge i andre sammenhænge. Overvej om klubben vil give dem en økonomisk belønning for hver dømt kamp. 
 • Lægge opgaven ud til klubbens oldboysspillere eller andre der har tid til at give en hånd med for at få enderne til at mødes. Afgræns opgaven; én eller to kamplederopgaver pr. halvsæson kan de fleste finde tid til. 
 • Vedtage retningslinjer for hvordan kamplederopgaver fordeles. Skal de ældste ungdomshold og ældre hold dække et vist antal kampe? Skal forældre træde til for egne børns hold? 
 • Få trænere/holdledere til at lægge kamplederopgaven ind i KampKlar på linje med kørsel, frugtordning og tøjvask for at engagere forældrene.
 • Ved sæsonafslutningen belønne dem, der har taget en tørn for fællesskabet, med en lille erkendtlighed eller anerkend på anden vis - for eksempel med ros til sæsonens kampledere på Facebook eller klubbens hjemmeside.
 • Skabe overblik over klubbens kamplederkorps ved at påsætte kampledere på alle kampe i KlubOffice. Læs mere her.


Se også...

Sådan har andre klubber gjort+
 • Lyt til DBU Jyllands podcast "Fodboldklub tvinger forældrene til frivillig indsats"
 • Rekrutter via en "følordning", hvor de eksisterende frivillige hjælper de nye i gang og overdrager opgaver, inden de stopper
 • Opret et frivilligudvalg, der koordinerer opgaver og tager sig af rekruttering og fastholdelse
 • DIF's frivilligværktøjer
 • Lav en klubplan med dato for opgaver/årshjul og en beskrivelse af opgaverne
 • Sørg for at have klare, veldefinerede opgaver, der er lige til at gå til - så er det nemmere at være frivillig i klubben
 • Sørg for at informationen omkring opgaver, der skal løses, er tydelig
 • Vis tydelig taknemmelighed over det frivillige arbejde, der bliver gjort. Anerkend gerne i tredje person. Brug også sociale medier til at takke for hjælp og engagement
 • Bring julekurve ud til frivillige
 • Hav en plan for kommunikationen i forbindelse med rekruttering og fastholdelse:
  Informer om den kvalitetstid man som frivillig kan få i klubben med sine børn og andre mennesker i forhold til, hvis man ikke var med. 
  Fortæl om hvorfor det er en god idé at prioritere tiden til klubben og børnenes fodbold
 • Overvej hvornår personlig kontakt kan være en fordel over for de frivillige og brug også sociale medier og hjemmeside
 • Tag kontakt til tilflyttere og byd dem velkommen

Øvrige opgaver for klubledere

Organisering+
 • Søg råd og vejledning hos en DBU klubrådgiver
 • Opret et frivilligudvalg, der koordinerer opgaver og tager sig af rekruttering og fastholdelse
 • DIF's frivilligværktøjer
 • Lav en klubplan med dato for opgaver/årshjul og en beskrivelse af opgaverne
 • Sørg for at have klare, veldefinerede opgaver, der er lige til at gå til - så er det nemmere at være frivillig i klubben
 • Sørg for at informationen omkring opgaver, der skal løses, er tydelig
 • Vis tydelig taknemmelighed over det frivillige arbejde, der bliver gjort. Anerkend gerne i tredje person. Brug også sociale medier til at takke for hjælp og engagement
Økonomi+
 • Søg midler i puljer, fonde, legater og lignende:
  DIF's overblik over fonde og puljer
  DBU's overblik over fundraising-muligheder
  Undersøg desuden hvilke tilskud, der kan søges hos kommunen (f.eks. kursusrefusion)
 • Hold løbende kontakt med sponsorer for at genforhandle eller starte nye sponsorater
 • Nye tiltag frem for rabat på kontingent
 • Salg af støttetrøjer
 • Omlægning af kontingent, så alt sættes op til at foregå automatisk i KlubOffice. Opsæt regel om, at alle skal være tilmeldt for at spille med
 • Arranger støttearrangementer. En klub arrangerede en fiktiv hjemmebanekamp og solgte billetter dertil. Der blev udloddet præmier, og man samlede 20.000 kroner ind til klubben
 • Få styr på klubbens økonomi - se økonomisiderne på dbujylland.dk
 • Forsikringstjek: Undersøg om klubben er dobbeltforsikret - der er penge at spare. Se hvordan her
Kommunikation+
 • Vær til stede på sociale medier og lav godt og underholdende indhold, så klubben er synlig for medlemmer og lokalområdet som helhed
 • Skriv små artikler til lokalavisen og send billeder med, eller inviter jævnligt den lokale avis
 • Hav en opdateret hjemmeside, så klubben virker levende og attraktiv 
 • Lav markedsføringsmateriale til brug i lokalsamfundet om vigtigheden af bevægelse, motion og kammeratskab - uddel i børnehaven, skolen, ved købmanden osv.
 • Anerkend frivillige i klubben: Indstil til pris hos DBU Jylland

Klubaktiviteter

Simpel IT-hjælp til klubaktiviteter+

For mange fodboldspillere er det ikke pokaler og præstationer inden for kridtstregerne, der skinner klarest, når støvlerne bliver lagt på hylden. Til gengæld husker de fleste en fodboldtur til udlandet, klubfester og hyggelige stunder i klubhuset på tværs af hold.

Uanset hvilken aktivitet din klub har på programmet, er der med DBU's IT klubpakke en hjælpende hånd til at få omsat de gode ideer til oplevelser.

Klubaktiviteter kan oprettes i KlubOffice, så deltagerne nemt kan tilmelde sig og evt. betale. Det letter planlægningen og giver klubben overblik.

Sådan har andre klubber gjort+
 • Lav aktiviteter for hele familien
 • Lav aktiviteter med fokus på det sociale og fremme af fællesskabet
 • Søg fonde og puljer til økonomi til aktiviteter
 • Hold forældremøder - de er nødvendige for at kunne italesætte og forventningsafstemme holdninger
 • Afhold åbent hus eller ven-/venindetræning
 • Gæstetrænere til årgangene for at skabe inspiration og fornyelse
 • Inviter til "Hjælperdag" med ud- og indvendig vedligehold af klubhuset på programmet
 • Arranger 50+ fodbold
 • Udbyd Fodbold Fitness
 • Ens træningsdragt til alle medlemmer
 • Tilbyd træneruddannelse og markedsfør på hjemmeside, Facebook mm., at klubbens trænere er uddannede
 • Trænerne omdeler personligt et lille brev medfølgende et stykke chokolade
 • Giv alle 4-5-årige spillere, der vil starte, deres egen fodbold
 • Inviter til fællesspisning for frivillige og deres familie på en landskampaften. Med takeaway fra hallens cafeteria får de desuden opbakning
 • Giv alle medlemmer en fodbold
 • Indbyd til inspirationstræning med eksterne trænere eller på tværs af årgange/afdelinger - afslut med spisning holdvis
 • Inspirationsdag i samarbejde med skolen
 • Arranger DBU's pigerekrutteringsevent Pigeraketten
 • Brug trænere, der er dygtige til sociale medier til at lægge ting op
 • Inviter til sociale arrangementer for at give medlemmerne en følelse af, at de får andet for kontingentkronerne end fodbold
 • Lav klubbens egen minigolfbane med hjælp fra frivillige
 • Inviter til sjov lørdag på en selvetableret fodboldgolfbane på hele anlægget
 • Afhold årligt en frivilligdag, hvor alle der har ydet bare to timers indsats inviteres på mad og hygge
 • Gaver/gavekort til frivillige ledere
 • Inviter til klubquiz på Facebook med spørgsmål om klubben for at skabe opmærksomhed
 • Lav en arbejdsweekend for frivillige hjælpere og få klubben til at skinne
 • Opprioritering af sociale tiltag for at fremme fællesskabet på de enkelte hold
 • Familiespisning for hold i ungdomsrækker
 • Samarbejde med den lokale skole og SFO
 • Inviter til spiller-/forældremøder med alle medlemmer, men måske specielt i ungdomsafdelingen og gerne med et socialt indhold til at styrke fællesskabet
 • Arranger fodboldcamps
 • Aktiviteter målrettet at få nye medlemmer 
 • Arranger træningskampe og inviter til socialt samvær bagefter
 • Deltage i stævner
 • Arrangere stævner med naboklubber
 • Fælles standerhejsning
 • Investere i en sparkemur eller et teqball-bord
 • Starte eSport - se mere om DBU eFodbold
 • Dart i klubhuset
 • Invitere til Fodboldens dag med aktiviteter og socialt samvær for alle i lokalsamfundet - vise, det er sjovt og motiverende at gå til fodbold i klubben
 • Fællestur til Superliga-kamp
 • Fælles træningsopstart med mad og hygge
 • Fællesdag for alle ungdomsspillere
 • Fællesspisning i cafeteria efter træning
 • Fokus på det sociale på hold efter træning ved at arrangere FIFA-turnering i klubhuset, invitere til pølser og sodavand/øl osv.
 • Grill på terrassen hver lørdag ved hjemmekampe
 • En stor fest for klubbens medlemmer, frivillige og forældre
 • Udbyd gåfodbold
 • Sætte fokus på forældre-barn-fodbold
 • Arranger opstartsfest, holdfester og træningslejr
 • Overnatning med træning og kamp for ungdomshold
 • Kickoff-dage hvor trænere, ledere, spillere, forældre og frivillige inddrages
 • Klubdage hvor der er aktiviteter, som involverer alle med tilknytning til klubben
 • Invitere alle til fodboldlørdag på sportspladsen med diverse fodboldaktiviteter og mulighed for at købe kaffe og pølser for at skabe lidt liv og fokus på fodboldafdelingen
 • Arrangement for ungdomsspillerne med five-a-side-fodbold og efterfølgende hygge
 • Oldboys/-girls træning foregår i samarbejde med andre byer i lokalområdet
 • Salg af player-sponsorater med fordele for det enkelte medlem
 • Løbekonkurrence på hold med sponsorerede præmier
 • Indkøb nyt træningsudstyr
 • Anlægge en padle-tennisbane
 • Samarbejde med andre lokale klubber om at skabe fokus på at få børnene i gang med fodbold. F.eks. i form af en fælles avisannonce
 • Alle årgange samles en dag og spiller fodbold på tværs
 • Inviter til fodboldgolf og pizza
 • Aktivitetsdag for alle klubbens spillere med en fest for spillere og forældre om aftenen i et telt på stadion
 • Succes med fællesspisninger for alle i klubben. I nogle tilfælde er forældrene til ungdommen også inviteret, da klubben har en del unge medlemmer med anden etnisk baggrund, har de i samarbejde med forældrene opfordret til, at de introducerer deres kultur og madkultur for de etnisk danske medlemmer
 • Opstil en pølsevogn til de første træninger
 • Bruge ny klubdragt med navn og nummer på som trækplaster
 • Opstartsmøder i hver afdeling, hvor bestyrelsen giver en status, og spillerne/forældrene kan stille spørgsmål