Børn 0-6 år: Inspiration til træning og aktiviteter

HB Børn Små 1920X500

Her på siden har vi samlet et katalog med idéer og råd til, hvordan klubbens ledelse og trænerne kan skabe et godt klubmiljø for de yngste spillere.

Find bl.a. ideer til kommunikation med forældre, færdige træningskoncepter og inspiration fra andre klubber.

Træning

Før opstart+

Alle medlemmer samt potentielle nye medlemmer skal vide, hvornår træningen starter op.

Hvordan inviterer I dem?

 • Indbydelse til træningsstart kan sendes via sms eller mail
 • Der kan laves opslag på klub og holds Facebooksider samt på klubbens hjemmeside og lokalområdets Facebookside
 • Der kan ophænges indbydelser på samlingssteder i byen, i skolen og i børnehaven, eller der kan sendes en notits til lokalavisen
 • Spillerne kan opfodres til at tage venner med til træning
Opstartstræning+

Det er vigtigt at få tilrettelagt en god første træning, som både spillere, forældre og trænere bliver glade for.

Find f.eks. inspiration i DBU-konceptet Bold & Bevægelse eller tilmeld jer DBU Træningsprogrammer, som er en gratis, ugentlig mailtjeneste med aldersinddelte øvelser.

Efter første træning+

Var der nogle kendte spillere, der ikke var til første træning? Så kan det være, at de har brug for en kærlig reminder om, at fodbold er startet op. 

Måske har I på første træning noteret, hvilke spillere der manglede, så I kan spørge om de har lyst til at komme til næste træning. 

Måske tager træneren kontakt, eller måske I gør noget helt andet for at sikre, at alle de eksisterende medlemmer og også gerne nye spillere kommer til anden træning.

DBU Træningsprogrammer+

Brug for inspiration til øvelser? DBU Træningsprogrammer er en gratis, ugentlig mailtjeneste med aldersinddelte øvelser.

Øvelsesbanken+

Øvelsesbanken er DBU's database, som giver inspiration til træning med et hav af sjove og udviklende øvelser for alle aldre. Find øvelser til holdet, få spillere eller selvtræning. 

Aktiviteter til rekruttering

Åben og synlig klub+

Har I forsøgt at rekruttere nye medlemmer med et åben klub-arrangement? 

I kan også åbne klubben op for nye børn ved at opfordre spillerne til at tage en ven med til næste træning. 

Brug sociale medier til at skabe opmærksomhed om jeres klub i lokalområdet:

 • Fortæl omverdenen hvilke hold I tilbyder i klubben, og hvorfor det er så fedt at være en del af netop jeres klub
 • Læg billeder op fra klubben, hvor I viser fællesskabet frem
 • I kan også oprette opstartstræninger som begivenheder på Facebook og på den måde "prikke" til nysgerrige i jeres lokalområde. F.eks. kan I opfordre trænere og forældre til at dele begivenheden for deres hold på deres egne sociale medier eller på byens Facebookside
 • Jo mere synlige I er på de sociale medier, jo mere opmærksomhed får I skabt om jer selv, og det kan føre til flere medlemmer – og måske også nye frivillige


DBU Jylland har skræddersyede koncepter til rekruttering klar og hjælper jer gerne i gang. Se mere nedenfor. 

Bold & bevægelse+

Bold & Bevægelse er DBU's træningskoncept for 2-4-årige. Find videoer, manualer og meget mere her - og bliv klar til sjov træning for de yngste.

Pigeraketten+

Tiltræk nye piger til klubben med DBU’s unikke rekrutteringsaktivitet for 5-11-årige piger, Pigeraketten.

Download materialer til rekruttering af spillere+

En flyer i børnehaven og skolen, en plakat på købmandens opslagstavle eller en opslag på sociale medier. Mulighederne er mange for at oplyse om jeres fodboldtilbud.

Download materialer lige her:

Hold åben klub med "Store Klubdag"+

Vil I gøre noget særligt ud af at rekruttere nye børnespillere og samtidigt lave et arrangement, der skaber sammenhold og klubfølelse for de eksisterende medlemmer? Så er "Store Klubdag" et godt bud.

DBU Jylland har udarbejdet materialer, som klubber frit kan bruge:

Ven-/venindedag med fodboldtivoli+

Giv klubbens børnespillere en sjov og anderledes oplevelse, hvor de får lov at invitere en kammerat med i klubben. De kan både invitere venner, der aldrig har gået til fodbold eller som er stoppet.

Tanken er selvfølgelig at få flere piger og drenge til at spille fodbold, men også at jeres nuværende medlemmer kan få lov til at vise, hvor godt de har det, når de er til fodbold.

Aktiviteterne på ven-/venindedagen er tænkt som ”fodboldtivoli” bestående af en række ”boder” med sjove boldøvelser og et hyggeligt og sjovt konkurrenceelement, hvor alle vinder.

Download beskrivelse, øvelser og markedsføringsmaterialer her:

Sådan har andre klubber gjort+
 • Omdel flyers i børnehaven - Brabrand IF: En flyer i børnehaven gav 40 nye spillere
 • Få den den samme person til at tage imod alle de små nye spillere hvert år. "Velkomsttræneren" træner børnene 4-5 gange med forældrene som hjælpere, hvorefter forældrene selv overtager
 • Lav en klubfolder til nye spillere - og genbrug den sæson efter sæson
 • Afhold DBU-kurset Velkommen i klubben hvert år
 • Brug altid forældrene i træningen som hjælpetrænere eller assistenter
 • Lav en ordning, hvor trænerne henter børnene i SFO/skole. Så henter forældrene børnene i klubben efter træning
 • Giv en bold til alle spillerne som er deres egen
 • Uddel personlige indbydelser til træningsstart og en fodbold på spillernes bopæl
 • Uddel indbydelser til træningsstart ved købmanden eller andet samlingssted i byen
 • Giv børnene gratis medlemskab det første år for at imødekomme, hvis forældrene er usikre på, om barnet vil blive ved og måske "spilde" kontingent
 • Arranger forældre-barn-fodbold fire lørdage i foråret og fire lørdage i efteråret
 • Rekruttér en pædagog eller lærer fra skolen til at være træner for de yngste for at skabe genkendelighed
 • Arranger opstartstræninger, der ligger i SFO-/skoletiden
 • Afhold forældremøde efter DBU's skabelon Gode fodboldforældre efter tre-fire træninger
 • Afhold DBU's UEFA C1 børnetrænerkursus i klubben for alle interesserede forældre

Aktiviteter til fastholdelse

God børnetræning+
 • Man kan blive en god børneklub på mange forskellige måder. En forudsætning for at blive det er dog, at man som fodboldklub prioriterer det - både organisatorisk og økonomisk. Hvis I som klub allerede nu har mod på at arbejde med at blive en god (eller endnu bedre) børneklub, kan I dykke ned i DBU's børnestrategi
 • "Her er den gode børnetræner" - se en liste med konkrete tips
 • Lyt til DBU Jyllands podcast "Sådan laver du den gode børnetræning"
 • Brug for inspiration til øvelser? DBU Træningsprogrammer er en gratis, ugentlig mailtjeneste med aldersinddelte øvelser
 • Øvelsesbanken er DBU's database, som giver inspiration til træning med et hav af sjove og udviklende øvelser for alle aldre. Find øvelser til holdet, få spillere eller selvtræning
 • Download Fodbold app'en og tag træningsøvelser og meget mere med på banen - læs mere her
 • Gør det nemmere og sjovere at være børnetræner - afhold UEFA C-trænerkurser i klubben
Sådan har andre klubber gjort+
 • Tag mor eller far med i træningen som stationsledere, assistenter, medspillere mm. og lad dem planlægge 1-2 sociale aktiviteter pr. sæson
 • Leg, leg og leg! Mest med bold, men også uden bold. Fokuser f.eks. på motorik, agility og bevægelse
 • Tilmeld hold, der er parat til det, til stævner
 • Lav faste rutiner i træningspasopbygning:
  Velkommen
  Tagfat/leg - gerne uden bold
  2-3 øvelser (gerne samme øvelser flere gange i sæsonen)
  Måske lidt kamp på 3:3-mål
  Afslutning og tak for i dag
 • Arranger ven-/venindetræning: Giv spillerne indbydelser med hjem, de kan give til venner og veninder
 • Giv gratis kontingent det første år
 • Giv gratis klubtrøje/træningstrøje eller anden gave med klubbens navn på til spillere, når de er meldt ind og har betalt kontingent
 • Arranger familiespisning i klubhuset