Lokomotiv 5: Etablere samarbejde med potentielle kommuner om mere bevægelse i skole/SFO

Kommune

Der skal etableres samarbejder med udvalgte kommuner, skoler og SFO’er for at sikre flere og bedre bevægelsestimer i løbet af ugen for alle børn i Danmark.

Vi skal for eksempel:

1. understøtte mål om minimum 45 minutters daglig bevægelse i skolen
DBU skal understøtte skolerne i forhold til at sikre de 45 minutters daglig bevægelse. Det kan både være gennem ressourcer og materialer. Vi ønsker, at danske børns aktivitetsniveau hæves og dermed er med til at skabe sunde og glade børn.


2. konceptualisere ”mere bevægelse” i samarbejde med kommuner og SFO’er
I samspil med børnehaver, skoler og SFO’er skal DBU medvirke til at børn i Danmark generelt oplever en mere bevægelsesorienteret tilgang til deres hverdag. Det skal ske gennem fokus på, hvad leg og bevægelse kan give det enkelte barn og den pågældende gruppe af børn sammen.


3. inspirere og anspore skole/SFO til anvendelse af boldbasis i bred forstand med fokus på Krop & Motorik, Leg & Kreativitet samt social og mental kompetence
Der skal arbejdes på at skabe undervisningsmateriale, som taler ind i lærernes virkelighed og i mindre grad er fodboldspecifikt, end det er bevægelsesorienteret med en boldbasisvinkel i bred forstand. Leg, kreativitet og bevægelse med bold skal implementeres i en almindelig dansk skoleuge. Der skal være fokus på kropskontrol og motorisk udvikling gennem leg og kreativitet. Og det skal italesættes, hvilke sociale og mentale kompetencer, det er med til at udvikle hos børnene, når de indgår i disse aktiviteter.