Lokomotiv 4: Opdatering og udvikling af ny ATK

Collage 8

Den nuværende ATK (aldersrelateret træningskoncept) er i samarbejde med Team Danmark, udgivet i 2008. Et helt afgørende lokomotiv i den nye børnestrategi bliver at opdatere og udvikle en ny ATK, der med afsæt i opdateret viden og et nyt værdisæt skal anspore og inspirere alle aktører i dansk børnefodbold til aldersvarende træning. Dette lokomotiv skal igangsættes i samarbejde med DIF, Team Danmark og relevante vidensinstitutioner.