DBU's børnerettigheder

BRED 3Boldtour Mejrup2019 Torstengreen 064 Foto: Torsten Green

DBU's børnerettigheder er spillerens grundlæggende rettigheder som barn, som skal respekteres og efterleves:

DBU'S BØRNERETTIGHEDER
1. Ligestilling og beskyttelse mod diskrimination
2. Udvikling på børnenes præmisser
3. Retten til fodbold
4. Forældrene som en ressource
5. Retten til et godt børneliv
6. En del af noget større
7. Dannelsesrejse
8. Retten til selv at vælge
9. Social sikkerhed
10. Børneopdragelse
11. Periodiske tilsyn af trænings- og kampmiljøerne
12. DBU’s 10 børneløfter


*Vi har oversat FN's børnekonvention til fodboldsprog.