Propositioner

Propositioner

§ 1. Turneringens navn er Træningsturnering Region 4. Den udskrives og administreres af DBU Jylland Region 4.

§ 2. Turneringen er åben for alle klubber, der er medlem af DBU Jylland og er hjemmehørende i DBU Jylland Region 4. Spillerne skal på kampdagen være spilleberettiget for deres klubber efter DBU Jyllands og DBU’s regler. Spilleberettiget på holdet er de spillere, der på spilledagen ville være spilleberettiget på holdet i en ordinær DBU Jylland-turneringskamp.
Karantæner i DBU Jylland binder normalt ikke en spiller i Træningsturnering Region 4. Særligt grove forseelser i Træningsturnering Region 4 kan forelægges DBU Jyllands disciplinærudvalg til afgørelse.
Ved overtrædelse af reglement bedømmes strafudmålingen i henhold til DBU Jyllands turneringer.

§ 3. Turneringen udskrives i følgende rækker:
- Se datoplanen

§ 4. Afvikling.
Det tilstræbes at lave puljerne, således at klubberne får det antal kampe der er anført i datoplanen (se s. 2)

§ 5. Turneringen afvikles efter DBU’s sidste udgave for Association Fodbold, ligesom DBU’s og DBU Jyllands regler følges. Hvis ikke anden aftale træffes klubberne imellem, dømmes kampene af neutrale dommere fra en dommer-klub.
Kampene spilles på førstnævnte klubs bane. I tilfælde af truende aflysning flyttes kampene til sidstnævntes bane. Dog kun, hvis sidstnævnte kan afvikle kampen. Dommer(e) bestilles af DBU Jylland Region 4’s regionskontor.

§ 6. Hjemmeholdet betaler dommer(e). Den tilrejsende klub betaler selv sine rejseudgifter.
Ved kampe afviklet på neutral bane deles udgifterne mellem de deltagende klubber, jvf. DBU Jyllands reglement § 20,6.

§ 7. Alle resultater skal indtastes via. DBU's app eller KlubOffice. Meddelelse om ikke spillede kampe skal indberettes til DBU Jylland Region 4’s regionskontor, evt. med bemærkning (pga. frost/sne). 

§ 8. Protester afgøres af DBU Jylland Region 4’s disciplinærudvalg. Protestgebyr som i DBU Jyllands turneringer. 
Dispensation kan opnås som i DBU Jyllands rækker - ansøgning indsendes til regionskontoret. Spillerne må ikke anvendes, før dispensation foreligger. 
 
 Gult kort: 
1) Spillere udvist med gult kort må efter 5 min. genindsættes.
Rødt kort:
2) Udvist spiller med rødt kort må ikke benyttes mere i kampen; men må efter 5 min. erstattes med en anden spiller. 
Den udviste spiller må først benyttes i Træningsrurnering Region 4, når DBU Jylland Region 4’s afgørelse foreligger.

§ 9. Tilmelding til Træningsturnering Region 4 er senest den 20. februar 
 Såfremt et hold bliver overflyttet til en højere række, skal klubberne straks meddele dette til regionskontoret, som derefter vil rykke holdet op i den samme række i Træningsturnering Region 4, såfremt det er praktisk muligt. 
er kan tilmeldes flere hold i samme række.
For deltagelse i turneringen betales et gebyr fastlagt af regionen.
Pris pr. hold: kr. 135,-

§ 10. Der bliver opkrævet gebyr for:
 Udtrækning af hold     kr. 400,-
 Afbud/udeblivelse m. afbud pr. kamp  kr. 225,-
 Udeblivelse u. afbud     kr. 500,-
 Ulovlig spiller     kr. 500,-
 Ulovlig spiller, hvor klubben selv indberetter kr. 250,-