Fokus på de frivillige

PRESSEMEDDELELSE
Udsendt 19. marts 2019

Fokus på de frivillige

Aabenraa kommune vil de frivillige og prioriterer kultur og fritidslivet meget højt

Aabenraa kommune var meget tydelige, da der blev afholdt kommunemøde sammen med DBU Jylland, hvor der var særlig fokus på pigefodbolden og pigemiljøerne.

Vi vil fortsat gøre alt for at være medspiller, når det gælder om at fastholde, rekruttere og anerkende de frivillige i kommunen. Vi har nedsat et fritidsråd som talerør fra foreningerne til kommunen – men alle er velkommen til også at kontakte det politiske niveau direkte i det omfang i har behov for medhjælp. Aabenraa kommune vil gerne være med til at forventningsafstemning blandt klublederne ligesom vi gerne politisk vil medvirke til at tackle integrationen og de ghettoudfordringer der findes i nogle af kommunens idrætsklubber.

Det var tydeligt, at der ikke kun var tale om tomme ord – men kommunens embedsfolk og politikere var meget engageret i debatten med klublederne – hvor i alt 9 forskellige klubber var repræsenteret.

Som optakt til mødet havde 48 piger trodset regn, blæst og kulde for at være med til 1,5 times træning, hvor den tidligere landsholdsspiller Lene Terp tryllebandt spillerne med flere forskellige træningsøvelser. Oprindelig var der kun tilmeldt ca. halvt så mange spillere – men trods det kunne Lene Terp hurtigt tilpasse træningen herefter – idet hun også havde 14 engagerede hjælpetrænere. Det var imponerende at se pigernes glæde, vilje og den energi der blev lagt i spillet, hvor man kun kunne blive glad af at overvære træningen. Fodbold kan spille alle steder – bare man har nogen at spille sammen med. Det gælder om at lære at lege, at lære og leve med fodbolden sagde en yderst engageret Lene Terp.

Skal klubberne have succes med pigefodbolden gælder det om at få fastlagt, hvilket miljø man ønsker således at det er klart for alle. Hermed kan klubberne forhåbentlig undgå, at frafaldet mellem de 13-18 årige fremover bliver væsentligt reduceret. Et absolut stort problem som såvel klubberne som Aabenraa kommune ville sætte stor fokus på i de kommende år.

Aabenraa Kommune-John Jacobsen Foto: John Jacobsen