Dommerkursus

PRESSEMEDDELELSE
Udsendt 1. februar 2019
Hjælp på vej til
fodboldklubberne i Danmark

Nye fodbolddommere på vej
DBU har fortsat stor brug for at få flere dommere uddannet for at kunne stille kvalificerede dommere til rådighed for de mange fodboldkampe som hver uge skal afvikles.
Der er nu mulighed for, at interesserede kan tage et dommerkort på bare 2 weekender. Kurserne afvikles i Haderslev 16.+17. samt 23.+24. februar samt i Aabenraa 9.+10. marts og 16.+17. marts.
På de to weekender vil du få skulle gennemføre en teoriundervisning, hvor alle lovens facetter bliver gennemgået. Du vil få mulighed for at lære loven og vurdere situationer – samt at kunne fortolke dem og agere praktisk dommergerning. Som afslutning på undervisningen vil du skulle bestå en elektronisk prøve.
Når disse ting er gennemført, vil du være klar til at kunne dømme dine første kampe.
Da træningskampene allerede starter op i februar/marts måned, vil du hurtigt komme ud på fodboldbanerne, hvor du kan omsætte din teori i praksis.

I starten vil du få tilknyttet en vejleder som vil følge dig i dine første kampe, hvor du får råd og vejledning til at gøre din dommergerning lettere fremadrettet.

Dansk fodbold har ry for at have absolut gode dommere – hvor vi i nyere tid har haft Peter Mikkelsen og Kim Milton, som begge var blandt verdens absolut bedste.

En fodbolddommeruddannelse er godt at have med på dit CV, idet der er tale om en god lederuddannelse. Du vil få et væld af gode udfordringer, hvor du skal lære at træffe hurtige beslutninger i en brøkdel af et sekund, som det er tilfældet i erhvervslivet. Du vil lære at kommunikere og lede og snart forstå, at der er stor forskel på de enkelte spillere, hvormed du skal lede forskelligt fra kamp til kamp. Du vil få mulighed for at lære et væld af spændende personer – idet du møder nye spillere hver uge.
Sidst og ikke mindst vil du få frisk luft og masser af gratis motion medens du får en godtgørelse som kan være et godt tilskud til lommepengene eller den kommende ferie.

Eneste betingelse er, at du er fyldt 15 år på eksamenstidspunktet.
Når du har bestået grundkurset, vil der være en række tilbud som du kan gøre brug af for at udvikle dig yderligere som dommer.

Sidst og ikke mindst vil du få godt 3.100 nye fodbolddommer kammerater. Trods det, at dommerne reelt kæmper mod hinanden hver uge i kamp om at rykke op i serierne er der et utroligt godt sammenhold, hvor alle hjælper hinanden på den gode måde.

I de lokale dommerklubber afholdes der desuden mange sociale og faglige arrangementer, hvor sammenholdet styrkes.

Det koster kr. 1.990 at deltage i dommergrundkurset, hvor beløbet dækker undervisning, materialer, lovbog, eksamen og forplejning. Hvis du har kontakt til den lokale fodboldklub vil der i mange tilfælde være mulighed for at de vil tilbyde finansiering af dommerkortet, idet klubberne har en stor interesse for at få flere dommere uddannet.

Yderligere oplysninger på DBU`s hjemmeside, hvor du skal være opmærksom på sidste tilmeldingsfrist som er den 06.02 for kurset i Haderslev – samt den 02. marts for kurset i Aabenraa.

 

Dommerkursus Foto: Henrik Bjerregrav