Arrnagørforpligtelser

Som arrangører for et futsalstævne under DBU Jylland, er der nogle ting, som arrangørklubben skal sørge for.

Husk: Det er arrangørklubbens opgave at taste resultaterne via KlubOffice eller App'en.

Herunder lidt om jeres forpligtelser som arrangørklub.


FØR KAMPEN:

Bolde:

Bane og mål:

 • Alle rækker spiller på en hel håndboldbane ( 20 x 40 m).
 • Alle rækker bruger almindelige håndboldmål.
 • Der spilles uden bander.

Overtræksveste:

 • Overtræksveste skal være i passende størrelse.
 • Husk at medtage mere end én farve, da I kan være uheldige, at der er 2 hold i samme farve som vestene.

Spilletid:

 • Alle spiller 1 x 20 min.

Kampleder/Dommer:

 • Alle rækker bliver dømt af en dommer, som er bestilt af DBU Jylland.

Diverse:

 • Det er vigtigt, at I møder på stævnestedet i god tid, da alle de andre hold forventer at kunne spørge jer til råds.
 • Få registreret evt. udeblivelser/afbud og udtrækninger, så I kan være behjælpelige med at arrangere ”ekstrakampe”, så alle får minimum 3 kampe (Disse ”ekstrakampe” tæller IKKE med i pointstillingen).

UNDER KAMPEN:

Dommerbord:

 • I skal bemande dommerbordet og her har I flg. pligter:
  - I skal starte uret, når dommeren sætter kampen i gang.
  - I skal holde øje med tiden og stoppe kampen, når tiden er gået.
  - Mellem kampene skal uret være stoppet. Der er afsat højst 1 minut til at gøre klar til næste kamp.
  - Holdene holder ikke pause eller bytter banehalvdel.
  - Under kampen skal I føre måltavlen.
  - Registrere resultater
  - Det er jeres opgave at annoncere næste kamp over hallens højttaleranlæg og det kan passende gøres ca. 5 min. før hver kamp.

EFTER KAMPENE:

 • Sørg for indtastning af resultater, hvis dette ikke er gjort løbende.
 • Det er arrangørklubbens ansvar at alle resultater er indtastet.

Protester

 • Protester indsendes til regionskontoret via mail.
 • De gældende protestregler følges.