Arrangørforpligtelser

3-mands - Arrangørklubben sørger for:

 • Baner, bolde og overtræksveste til rådighed.
 • Stævneleder, der sørger for at vise holdene på plads på banerne, jf. stævneprogrammet og sikrer sig, at førstnævnte hold stiller med en baneleder. Se spillereglerne her.
  Stævnelederen opfordres til at samle en træner/leder fra hvert hold inden stævnets første kamp, hvor der kort fortælles om intensionerne i Jyske 3-bold stævner. Dette for at sikre, at alle trænere, ledere og forældre bidrager til et stævnemiljø, hvor de voksne ikke hele tiden påtaler fejl, fjernstyrer børnene og råber løsninger.
 • Resultater: Arrangørklubben skal ikke indsende resultater af stævnet. 
 • Udeblivelser: Hvis et hold ikke møder frem til stævnet, vil vi bede arrangørklubben indsende en kommentar herom på e-mailadressen: region4@dbujylland.dk eller pr. brev til: DBU Jylland Region 4, Stadionvej 2a, 6752 Glejbjerg.
  Vi opfordrer de resterende hold til at lave programmet om, således at alle hold får spillet min. tre kampe.

5-mands - Arrangørklubben sørger for:

 • Bolde i størrelse 3 /  4 
 • 5-mandsbane(r) med 5 mands mål eller håndboldmål.
 • Omklædningsrum.
 • At klubbernes holdopstilling påføres stævnerapporten
 • Påføring samt indtelefonering/indtastning i KlubOffice af stævnerapport/resultaterne
 • Resultater: Indtelefonering via app eller KlubOffice (senest 1 time efter kampens afslutning, - også udeblivelser/afbud skal indtelefoneres, dvs. alle kampe skal registreres).

Resultaterne offentliggøres ikke for U8 Drenge/Piger, U9 Drenge/Piger, U10 Drenge/Piger og U11 Piger  jvf. Holdninger og Handlinger. Resultaterne SKAL tastes. Der opkræves bøde for ikke indtelefonerede resultater.
Hvis der ellers er bemærkninger el. lign til stævnerne, så send en mail til: 
region4@dbujylland.dk region4@dbujylland.dk eller pr. brev til DBU Jylland Region 4.


7-og 8-mands - Arrangørklubben sørger for:
 * Bolde i størrelse 4 / 5 
 * 7/8 mandsbane(r) med 7 mands mål.
 * Omklædningsrum.
 * At klubbernes holdopstilling påføres holdkortet (skal ikke påføres for U-10 og U-11)
 * Indtelefonering/indtastning af resultaterne via App, KlubOffice2 eller tlf. 7010 0550
- også udeblivelser/afbud skal indtelefoneres, dvs. alle kampe skal registreres)

Resultaterne offentliggøres ikke for U10 Drenge, U11 Drenge/Piger, U12 Drenge/Piger jvf. Holdninger og Handlinger, men det er stadig meget vigtigt, at vi får resultaterne indtelefoneret, da vi bruger dem til at lave ombrydningen efter, således at vi på bedste måde sikrer, at alle får gode kampe.
*Hvis der ellers er bemærkninger el. lign til stævnerne/kampene, så send en mail til: 
region4@dbujylland.dk eller pr. brev til DBU Jylland Region 4.


Stævner med oversidder eller udgået hold
I puljer, hvor kampene afvikles i stævneform, gælder følgende, såfremt et hold trækker sig eller der i puljen er en oversidder:
I stævner, hvor den ene part er oversidder eller et udtrukket hold, som ikke er arrangør, spiller de andre hold kamp(e) mod hinanden hos førstnævnte hold i kamp nummer 2. Klubberne aftaler selv arrangementet - arrangør tager initiativet (hvis kun 1 kamp - da er spilletiden 2x25 min.).

I stævner, hvor den ene part er oversidder eller et udtrukket hold, og hvor et sådant hold er arrangør, har førstnævnte klub i næste kamp (kamp 2) pligt til at tage initiativet og være arrangør, så kampen(e) kan afvikles (hvis kun 1 kamp - da er spilletiden 2x25 min.).

Flytning af stævne til anden spilledag/-tid
Klubber, som ønsker ændrede spilledage/-tider for deres stævne er meget velkomne til at aftale indbyrdes; men der skal være enighed herom. 
Husk at give alle klubber besked. Tjek oversigten over arrangørforpligtelser, her fremgår alle hold, der kommer til klubben den pågældende dag
Hvis der er problemer med afviklingen af alle hjemmekampe på den fastsatte stævnedag, må udeklubben acceptere flytning.

Flytning af kamp til anden spilledag/-tid
Klubber, som ønsker ændrede spilledage/-tider, er meget velkomne til at aftale indbyrdes; men der skal være enighed herom. 
Husk ved kampe, hvor der er påsat dommer, at give regionskontoret besked om ændringen, så dommeren også får besked herom.
Hvis der er problemer med afviklingen af alle hjemmekampe på den fastsatte stævnedag, må udeklubben acceptere flytning.