Reglement træningsturnering 7- og 8-mands

Propositioner for Træningsturneringen i 8-mands og 7-mands

1) Spilledato/tidspunkter
DBU Jylland Region 3 har påført kampdato/tidspunkt for rækker med stævner.
Kampene i U12 DrengeC/Piger C afvikles i Træningsturneringen 2020 i stævneform med 2 kampe pr. hold ved hvert stævne.
U-11 Drenge/Piger og U-12 DrengeC/Piger
2 x 15 min - (stævneform – 2 kampe pr. stævne)
U13 og ældre 2 x 30 min.

2)  Dommerbestilling
DBU Jylland påsætter dommere til kampene i U17 og ældre. 
Ønsker klubben at benytte dommer fra dommerklub (kode 1) til rækkerne yngre end U17 foretages dette via Kluboffice2. 
Kampene i U-16 Drenge/Piger og nedefter ledes af en kampleder fra arrangørklubben.

3)  Regler
Der spilles efter DBU Jyllands regler (findes på DBU Jyllands hjemmeside under ”Info”) med de tilføjelser, der er i disse propositioner.
Ekstra spiller på banen i alle rækker til og med U19 Drenge/Piger:
Det er tilladt at sætte en ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med 3 mål eller mere. 
Kommer et hold således bagud med 0-3, 1-4 eller tilsvarende, må holdet sætte en ekstra spiller på banen. 
Ved bagud med 0-6, 1-7 eller tilsvarende, må holdet sætte endnu en ekstra spiller på banen. 
Bagud med 3 mål = 1 ekstra spiller
Bagud med 6 mål = 2 ekstra spillere etc.
Reduceres modstanderens forspring efterfølgende til mindre end en 3 måls (6 måls etc.) føring, skal én af de spillere, der er på banen på dette tidspunkt, igen forlade spillepladsen, hvorefter der spilles videre indtil kampens score igen tillader en ekstra mand på banen på et af holdene.

4)  Baner/kampe
Der skal spilles på de anviste baner (græs/grus/kunstgræs), som er anført i holdplanen. Afmærkning kan ske med kegler. Bliver en kamp aflyst, SKAL kampen spilles, enten ved flytning til modstanderens bane eller spilles på et andet tidspunkt. Der SKAL være kontakt klubberne imellem op til en kamp, der trues af aflysning. 
Kun i helt specielle tilfælde kan en kamp aflyses uden det medfører bødeforlæg.

5)  Økonomi
Dommerafgiften afregnes 50/50

6)  Gult kort   
Et gult kort giver 5 minutters udvisning. 
Der må ikke indsættes en anden spiller.

7)  Rødt kort
En spiller, som i en kamp tildeles advarsel nr. 2 eller direkte rødt kort kan ikke genindtræde i kampen, men efter 5 minutter kan holdet indsætte en anden spiller.
Alle røde kort skal indberettes af dommeren (gælder også Kampledere), og spilleren må ikke benyttes, før en meddelelse fra DBU Jylland Region 3 foreligger.

8) Pointberegning 
Resultaterne fra træningsturneringen kan ses på www.dbujylland.dk.
Resultater og stillinger fra U-10 til U-12 vises ikke på nettet.

9)  Indrapportering af resultater 
Det er hjemmeholdets/Arrangørklubbens ansvar at indrapportere resultaterne via DBU App'en.
Bemærk: Kampene i U10 Drenge og U11 Drenge/Piger og U12 Drenge/Piger skal indrapporteres af Arrangørklubben.
Umiddelbart efter kan resultatet ses på www.dbujylland.dk - dog ikke U10-U12 jf. Holdninger & Handlinger. Vi har brug for resultaterne for at kunne vurdere turneringens kvalitet.
Resultaterne kan også indtastes i KlubOffice eller via DBU app'en.
Såfremt resultatet af en kamp ikke indrapporteres, vil det medføre bøde til hjemmeholdet/arrangørklubben.
Hvis en kamp bliver aflyst, SKAL årsagen meddeles skriftligt til DBU Jylland Region 3.

10) Protester og indberetninger
Skal indsendes senest 2 dage efter kampens afvikling. 
Protestgebyr på kr. 500,00 vil blive faktureret på klubbens månedsregning, hvis protesten afvises.

11)  Bøder 
Udtrækning kr. 400,00 pr. hold.
Udeblivelse med afbud kr. 225,00 pr. kamp/stævne.
Udeblivelse uden afbud kr. 500,00 pr. kamp/stævne.

12)  Udtrækning 
Meddeles omgående skriftligt til DBU Jylland Region 3.

13)  Eftertilmelding af hold
Klubberne har mulighed for at eftertilmelde hold i de puljer, hvor der er oversiddere. 
Eftertilmelding af hold skal ske skriftligt til DBU Jylland Region 3 på nedennævnte adresse/e-mail.

14)  Turneringsadresse:
DBU Jylland Fodboldcenter, Region 3, Kileparken 27, 8381 Tilst.
E-mail: region3@dbujylland.dk