Kampfordelerinfo

Mandag 20. januar 2020
Tilmeldingsfrist for 11-mands rækker.

Torsdag 30. januar 2020
Udsendelse af foreløbige kampprogrammer for 11-mands rækkerne.

Torsdag 06. februar 2020
Sidste frist for indtastning af forslag til spilletidspunkter via Kluboffice 11-mands.

Fredag 07. februar 2020
Udsendelse af endelige kampprogrammer for 11-mands rækkerne.

Torsdag 20. februar 2020
Tilmeldingsfrist for 5- og 8-mands rækkerne.

Torsdag 27. februar 2020

Udsendelse af foreløbige kampprogrammer for 5- og 8-mands rækkerne.

Onsdag 04. marts 2020
Sidste frist for indtastning af spilletidspunkter via Kluboffice 5- og 8-mands rækkerne.

Torsdag 05. marts 2020
Udsendelse af endelige kampprogrammer for 5- og 8-mands rækkerne.

Tips til kampfordeleren

For hvert år der går, kommer der mere og mere fokus på de mange kampflytninger, der foretages i løbet af en turnering.

Antallet af kampe der flyttes efter tilrettelæggelse, stiger og stiger, og med de hjælpemidler klubbernes kampfordelere efterhånden har til rådighed (online indtastning, Kluboffice, lang tid til tilrettelæggelse med deraf følgende mulighed for at inddrage modstanderne i tilrettelæggelsen m.v.), burde det være muligt at begrænse antallet af flytninger.

Derfor anfører vi nedenstående nogle tips og ideer til at få antallet af flytninger reduceret (sikkert kendte forhold, men alligevel):

  • Inddrag trænere og holdledere, allerede i tilrettelæggelsesfasen.
  • Informer spillerne om tilrettelæggelsen så tidligt som muligt, således at de har mulighed for at lægge kampdatoer ind i kalenderen hjemme hos familien.
  • Få opbakning i din bestyrelse til at sortere "de dårlige begrundelser fra" (vi mangler Peter på lørdag, træneren skal i byen om aftenen m.v.).
  • Orienter spillerne på klubmøder om "spillereglerne".
  • Gør hvad du kan for at indsamle oplysninger om lejrskoler, konfirmationsdatoer, landskampe m.v.
  • Gør trænerne opmærksom på, at kampe ikke kan flyttes senere end 8 dage før spilledato.

Hvis ovennævnte regler følges, har du givet dit bidrag til at gøre det nemmere at være klubkampfordeler samt spiller - både i din egen og i andre klubber.