Disciplinærsager - sådan gør vi

Disciplinærsager bliver regelmæssigt genstand for mediernes interesse. 

Som led i DBU Jyllands grundlæggende stræben efter åbenhed bistår vi aktivt med at belyse sagerne. Enten på baggrund af henvendelser fra pressen eller ved at omtale udvalgte sager på eget initiativ.

Dette sker dog altid med udgangspunkt i respekt for de involverede parter i sagerne samt DBU Jyllands gældende retningslinjer for behandling af disciplinær- og ankesager

Hvem udtaler sig? 
Sekretæren for disciplinærudvalget og kommunikationsafdelingen hjælper pressen med faktiske oplysninger om disciplinærudvalgets afgørelser. Hvis pressen ønsker udtalelser til citat, er det som udgangspunkt formanden for disciplinærudvalget, der stiller sig til rådighed. 

Find kontaktoplysninger her

Hvornår udtaler vi os? 
Det er et grundlæggende princip, at en klub (som er part i en sag) ikke skal blive bekendt med afgørelsen i en disciplinærsag via medierne. Derfor er det en tommelfingerregel, at de involverede klubber altid skal være informeret skriftligt, inden DBU Jylland offentliggør kendelsen i en konkret sag. Det vurderes i den enkelte sag, hvornår DBU Jylland kan udtale sig, da det samtidig er vigtigt at få mulighed for at komme til orde, hvis en sag omtales i medierne. 

DBU Jylland udtaler sig ikke om en konkret sag, så længe sagen endnu ikke er belyst, behandlet og afgjort. Dette princip kan fraviges afhængig af omstændighederne. 

DBU Jylland kan udlevere selve kendelsen i en sag, men korrespondance fra klubberne udleveres ikke af DBU Jylland. I stedet henviser vi til sagens parter. 

Hvad omtaler vi selv? 
Som led i DBU Jyllands åbne linje omkring disciplinærsager omtaler vi udvalgte sager via organisationens egne medier. Begrundelsen for dette kan være principielle forhold i en sag, offentlighedens formodede interesse eller en vurdering af, at en omtale af sagen kan have oplysende karakter/nytteværdi for andre klubber.

Yderligere information
Få flere informationer om DBU Jyllands disciplinær- og appeludvalg her