MIN MENING:

Af DBU Jyllands formand, Bent Clausen

Corona-perioden har næppe ført meget godt med sig, men den har dog gjort nogle ting tydelige. Ikke mindst hvor meget rigtig mange mennesker sætter pris på idræts- og foreningslivet.

Og der findes som bekendt også masser af forskning, som viser, hvor stor betydning foreningsidrætten har for både vores fysiske og mentale velvære.

Derfor er det også både klogt og rimeligt, at politikerne på Christiansborg i så stort omfang som muligt prioriterer at holde idræts- og foreningslivet åbent – naturligvis under alle gældende corona-protokoller.

Svært, men nødvendigt at følge myndighedernes vurderinger
I DBU Jylland har vi gennem hele corona-forløbet fulgt det princip, at vi altid efterlever myndighedernes restriktioner, vejledninger og anbefalinger. Vi er ikke sundhedseksperter, og derfor må vi have tillid til ekspertisen og fagligheden. Det har efter vores opfattelse været et godt og rigtigt princip, men det har også til tider været et udfordrende valg, f.eks. når der har været forskelle på, hvordan man kunne spille fodbold i to nabokommuner.

”Hvorfor tager I ikke bare ansvar og lukker alt fodbold ned i en periode og venter til, at det bliver bedre tider,” har nogle trænere og forældre, spurgt os. Men det tilkommer jo netop ikke os at iværksætte yderligere restriktioner.

Vi har valgt at følge myndighedernes vurderinger, og vi har tillid til, at de har deres gode grunde til at sondre mellem f.eks. to kommuner. Derfor har vi fulgt denne differentiering, selv om det til tider har været særdeles vanskeligt at drive fodboldturneringer under disse vilkår, og selvom det letteste i virkeligheden nok havde været at lukke alt ned.

Fodbold er netop lig med folkesundhed
Men vi har en tro på, at foreningslivet og fodboldklubberne spiller en vigtig rolle i disse svære tider. Det er blevet sagt, at folkesundheden er vigtigere end fodbold, og hvis der dermed menes, at det aldrig må koste dødsfald og sprede sygdom at spille fodbold, er jeg naturligvis 100 procent enig.
Men fodbold er også netop lig med folkesundhed. Fodbold er motion, sundhed, fællesskab, velvære, trivsel og livskvalitet, og det er der jo netop brug for lige nu. Bent Clausen, formand DBU Jylland

En undersøgelse foretaget af Syddansk Universitet blandt nogle 8. klasser har vist, at børn og unge under corona-perioden har fået højere blodtryk, højere fedtprocent og større fedtmasse. Samtidig har et væld af artikler dokumenteret, at corona har gjort børn og unge inaktive som aldrig før. Det kan få store konsekvenser i form af f.eks. livsstilssygdomme, som kan hænge ved resten af livet.

Et slidt foreningsliv skal have støtte og anerkendelse
Af samme grund er der også i den grad behov for, at der tages hånd om foreningslivet. For den hårde tid slider og har slidt på fodboldklubberne, og vi kan ikke risikere, at de mange frivillige ledere rundt omkring i klubberne mister lysten.

Og de seneste måneder har i sandhed været udfordrende, for der er masser at bekymre sig om: Lige fra medlemsfrafald og økonomiske konsekvenser til usikkerhed om længden på nedlukningen.

Derfor er det naturligvis helt afgørende, at der ydes den nødvendige støtte og kompensation fra myndighederne til foreningerne. Det er til dels sket i form af diverse hjælpepakker, og det er vi naturligvis meget taknemmelige for, men der er også behov for, at de frivilliges og foreningernes indsats og værdi bliver anerkendt helt overordnet.

Vi har i fodboldsystemet erfaret, at der fra politisk side er meget stor accept og anerkendelse af den ansvarlighed, der er blevet udvist fra idrætsforeningerne under corona-krisen, og derfor er det også vores håb og forventning, at denne indsats bliver mødt med en modsvarende tillid, når der bliver behov for det.

Behov for stærke og attraktive fællesskaber
Fra organisatorisk side er der gennem hele perioden er blevet arbejdet hårdt på at fremme fodboldklubbernes sag og få idrætten bedst muligt gennem krisen. Både af Danmarks Idrætsforbund og DBU. En meget stor del af arbejdet er foregået i kulissen, men jeg kan godt garantere, at der er blevet kæmpet, og dette arbejde er langt fra slut.

For der er er ingen tvivl om, at når denne krise engang er drevet over, og normaliteten i bred forstand vender tilbage i vores hverdag, vil der mere end nogensinde være behov for stærke og attraktive fællesskaber – ikke mindst velfungerende fodboldklubber med engagerede frivillige ledere og trænere. Der venter fodboldklubberne en stor opgave forude. Og den vil vi gøre alt for at understøtte.


Du kan læse flere kommentarer og debatindlæg fra Bent Clausen her:

Formandens Blog 2019