En kultur der tiltrækker

Vi ønsker flere kvinder blandt fodboldens frivillige, ikke mindst på ledelsesniveau, og det har vi stor fokus på. Men vi er også nødt til at se kritisk på os selv, for fodbolden er stadig en mandeverden på rigtig mange måder, skriver DBU Jyllands formand, Bent Clausen.

I DBU Jylland ønsker vi at være et spejl af den fodboldverden, som omgiver os, og vi tror på, at vi via en større mangfoldighed i vores kreds af frivillige kan blive en endnu stærkere organisation. Begrebet diversitet er derfor noget, som vi i høj grad har taget til os, og noget som vi arbejder aktivt med.

Vi har nu gennem flere år bl.a. forsøgt at rekruttere flere kvinder til vores bestyrelser, udvalg og arbejdsgrupper, og det er også lykkedes i et vist omfang, men slet ikke på det niveau, som har været målsætningen. 

I DBU Jyllands bestyrelser og fire regionsbestyrelser er vi f.eks. 27 mænd og tre kvinder. Altså 10 procent kvinder. I DBU Jylland som helhed har vi 271 frivillige ledere, og andelen af kvinder ligger på ca. 14 procent. 

Det er måske bedre, men ikke godt nok.

Fodbolden er stadig en mandeverden på rigtig mange måder, og det kræver vedholdenhed at rokke ved denne kultur. Så i mit hoved skal vi både have et skærpet fokus på at søge efter kvinder, når vi besætter vores frivillige poster, men vi er samtidig nødt til at være opmærksom på, at årsagerne til vores manglende diversitet ligger begravet ét spadestik dybere, og derfor er vi også nødt til at se nærmere på den måde, vi gør tingene på i dag.

For hvis endnu flere kvinder skal motiveres til at gå ind i DBU Jylland, så skal vi naturligvis også have en organisation, der er afbalanceret nok til at rumme dem. Og det gælder ikke blot os, tænker jeg. Det gælder alle fodboldklubber, organisationer og foreninger.

For at blive klogere på disse forhold spurgte vi sidste år 211 kvindelige fodboldtrænere og ledere om, hvordan de kom ind i klubarbejdet. Og hertil svarede to ud af tre – eller 67 procent – at de blev spurgt direkte. Og hele 95 procent af de adspurgte svarede nej til spørgsmålet, om det var en svær beslutning at gå ind i det frivillige fodboldarbejde.

Så nogen synes måske, at kvinder bare bør melde sig og tage ansvar og komme på banen. Men den holdning kan vi ikke rigtig bruge til noget. Vi må erkende, at vi er nødt til at blive dygtigere til at rekruttere kvinder på en måde, der appellerer til kvinder. Ikke ud fra en mande-verden.

Vi går ikke ind for tvang og kvoter. Vi tror fortsat på, at vi kan komme i mål ad frivillighedens vej. Danmarks Idrætsforbund har i 2016 udarbejdet måltal for kvinders repræsentation i bestyrelser med en forventning om, at der i 2025 som minimum vil være en 30/70 fordeling mellem kønnene. Det er en målsætning, som vi deler.

Vi er nu igen i gang med en ny stribe initiativer – både vedrørende større repræsentation af kvinder, men diversitet handler ikke kun om køn. Fakta er bare, hvis man først får en bedre kønsfordeling i sin organisation, følger andre former for diversitet lettere. Eksempelvis i forhold til etnicitet.

Vi har foreløbig besluttet følgende initiativer på den korte bane:

  • Etablering af et ungdoms advisory board.
  • Udarbejdelse af strategi for udvalg og arbejdsgrupper, som skal komme med handlingsplaner for, hvordan man vil arbejde med diversitet.
  • Diversitet som et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøder i regionerne.
  • Synliggøre klubber, som er fremme i skoene i forhold til diversitet.
  • Bruge klubrådgiverne til at italesætte temaet diversitet i forbindelse diverse klubmøder og understøtte klubber med handlingsplaner.

Vi vil opfordre til, at alle jyske fodboldklubber sætter fokus på diversitet, og at der tænkes i mangfoldighed, når der skal sammensætte bestyrelser og andre vigtige organer. I sidste ende er det med til at skabe sundere og stærkere fællesskaber i fodbolden.

Fordelingen af frivillige i DBU Jyllands organisation:

Ambassadører (37 af 271)

Kvinder              13,7 %
Mænd                86,3 %

Formandsgruppe (7 af 62)

Kvinder              11,3 %
Mænd                88,7 %

Bestyrelsesmedlemmer – både centralt og regionalt (3 af 30)

Kvinder              10,0 %
Mænd                90,0 %


Af Bent Clausen, formand for DBU Jylland

8. marts 2019