En dommerfremtid med mange muligheder

Fredag den 5. april faldt rammerne for en ny dommerfremtid på plads. Et budskab som blev modtaget med stor glæde mange steder i dansk fodbold.

 

Rammerne for den fremtidige model er defineret i en 21-punktserklæring,

Tingene faldt på plads via en dialog mellem DBU og DFU. Der er ikke tvivl om, at et væsentligt skridt blev taget aftenen forinden på vores fodboldcenter i Tilst, hvor DBU Jylland havde inviteret bl.a. formændene for de 15 jyske dommerklubber til dialogmøde.

Det var et konstruktivt møde, og jeg håber og tror på, at vi kan bære den ånd videre ind i den fremtidige proces.

Mange steder har der været en opfattelse af, at hele konflikten handlede om størrelsen af omkostningsgodtgørelsen og nogle få kroner. Men som vi har understreget ved utallige lejligheder, var det DFU’s strejke mod fodboldklubberne, der satte alting i brand.

Dette er ændret fremadrettet

21-punktserklæringen har ændret grundlæggende ved rigtig mange ting omkring fremtiden på dommerområdet - bl.a.:

  • Risikoen for strejke og konflikt mod frivillige søges elimineret - ”Aldrig mere strejke mod frivillige”
  • Kravet om medlemskab af en dommerklub er bortfaldet
  • Der bliver ingen traditionelle samarbejdsaftaler med DFU fremover
  • Kompetencen vedrørende dommeruddannelsen og dommerarbejdet ligger hos DBU og lokalunionerne
  • Dommernes skattefri omkostningsgodtgørelse indeksreguleres automatisk fremover i henhold til Danmarks Statistik
  • Sammensætning af udvalg, grupper og undergrupper på dommerområdet sker via en ansøgningsproces. Faglighed og kompetencer er i centrum, og ingen er automatisk sikret en plads.

Men det er jo også værd at hæfte sig ved, at DBU anerkender DFU som dommerfaglig interesseorganisation, og at DFU tages med på råd og vejledning gennem dialog og involvering baseret på gensidig respekt.

Fuldt fokus på det dommerfaglige

Personligt er jeg rigtig glad for løsningen.

For i min verden er der tale om et fundamentalt sceneskifte i forhold til den fremtidige udvikling af dommerområdet. Man kan måske lidt populært sige, at vi nu skal have skiftet ulvesproget ud med girafsproget.

For de nye rammer sikrer, at der fremover bliver fuld fokus på det rent dommerfaglige, udvikling, rekruttering og fastholdelse af dommere, mens de overordnede politiske spørgsmål er afklaret i de nye rammer.

Dermed siger vi farvel til ufrugtbare debatter om magtfordeling og stridigheder om aftaler. De rammer er nu sat en gang for alle.

I stedet siger vi goddag til gensidig respekt, inspiration, samarbejde og udvikling – altså fokus på det, som det hele handler om.

Vi ønsker reelt samarbejde

Jeg er i nogle tilfælde blevet mødt med den antagelse, at jeg ikke skulle bryde mig om dommerverdenen – eller dommere for den sags skyld. Det er naturligvis ikke tilfældet. Rent faktisk er jeg uddannet dommer og har været medlem af en dommerklub i over 25 år. Og tro det eller lad være: i familien herhjemme er det mig, der forsvarer dommerne! Men jeg bryder mig bestemt ikke om strejker mod frivillige, og jeg bryder mig ikke om magtdemonstrationer i foreningslivet.

Den slags hører ikke hjemme i den fodboldverden, som jeg og mange andre i DBU og DBU Jylland arbejder for. På næste delegeretmøde står jeg – som sædvanligt – på mål for mine holdninger, også i denne sag.

Og jeg kan da garantere, at vi i DBU og lokalunionerne med kyshånd vil tage imod alle de dommerfaglige personer, som vil arbejde positivt, konstruktivt og engageret for udviklingen af dommerområdet. Uanset om man er medlem af en dommerklub eller ej. Ellers ville vi da også være godt dumme.

Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at vi alle skal være enige om alt. Men det kræver, at vi nu alle ser fremad, anerkender og respekterer de nye rammer og reelt ønsker samarbejde.

Vi er alle aktører i foreningslivet – såvel spillere, trænere, ledere som dommere – og det er formentlig og forhåbentlig – passionen, udviklingen, fællesskabet, glæden og interessen for fodbold, der driver os.

I så fald kan det nok ikke gå helt galt…. :-)

 

Bent Clausen
Formand, DBU Jylland

 

11. april 2013