Nej tak til automatiske livstidsdomme

Fodbolddommerne dømmer kampene og fodboldens disciplinærsystem idømmer straffe og sanktioner. Det har altid været en god og accepteret arbejdsdeling og et knæsat princip.

 

Hvis fodbolddommerne skulle til at blande sig i, hvilken straf en spiller skulle have, vil det være forhold, som ville være en sammenblanding af ”dømmende og udøvende magt” – og det siger vi nej tak til.

Desværre ser det ud til, at formanden for Dansk Fodbolddommer-Union, Per Buttenschøn, nu ønsker dette før omtalte knæsatte princip ændret: ”Danske fodbolddommere kæmper for livstidskarantæner”, hedder det i en pressemeddelelse.  Det på trods af, at samme Per Buttenschøn overfor mig personligt flere gange har fastslået, at DFU ikke vil blande sig i disciplinære forhold.

Samtidig har vi i år oplevet flere eksempler på, at jyske dommerklubber ønsker at blande sig i strafudmåling – både før og efter afsagte domme. DBU Jylland har her været nødt til at trække en streg i sandet overfor dommernes jyske organisation, JFU. Vi hverken kan eller vil acceptere, at fodbolddommere eller deres organisation på nogen måde blander sig i disciplinære forhold.

Handleplan halverede de grove tilfælde

For nogle år siden udarbejdede DBU i samarbejde med DFU en handleplan for imødegåelse af vold mod dommere. Resultaterne har vist sig i form af en halvering af disse kedelige tilfælde.. Denne glædelige tendens roste Per Buttenschøn i en nyhed på DBUs hjemmeside fornylig.

Nu ønsker DFU så, at der skal indføres livsvarig karantæne for spillere, der ved domstolene modtager en dom for vold mod dommeren. Ikke engang i ”det rigtige samfund” får man en livstidsstraf, hvis man bliver dømt for vold. Vi har et fodboldmæssigt disciplinærsystem og et civilt retssystem. Det er 2 adskilte systemer og DBU har fortalt DFU, at det ikke kommer på tale at blande disse systemer. Alligevel fremturer formanden for DFU.

Lad mig slå fast, at vi ikke ønsker at holde hånden over fodboldspillere, der begår vold. De skal have en passende og hård straf. Det har jeg stor tillid til at DBU Jyllands disciplinærudvalg kan håndtere på en god og seriøs måde ved en individuel behandling sag for sag.

Samme tillid er der åbenbart ikke længere fra dommerorganisationens side. Det finder jeg særdeles beklageligt og også uforståeligt, for samme disciplinærudvalg får ofte ros for deres arbejde, men åbenbart kun, når det passer ind i dommerorganisationens kram.

Ja tak til individuel sagsbehandling

DFU fremfører, at en dommer ikke skal kunne risikere at løbe ind i en spiller, der for kort tid siden - måske endda i samme halvsæson - har begået vold. Det er langt fra virkeligheden med et sådant eksempel. Vi har i DBU Jylland undersøgt de seneste 4 års tal på grovere tilfælde – heldigvis er det nemt, for der er ikke mange sager. Det viser sig at ingen fodboldspiller i sådanne sager er idømt mindre end et halvt års karantæne.

Det lover ikke godt for det fremtidige samarbejde, at dommernes organisation ønsker at blande sig i, hvordan disciplinærudvalget idømmer straffe og sanktioner, herunder krav om livstidskarantæner. Under alle omstændigheder siger vi venligt med bestemt fra overfor dommernes ”tilbud”: Nej tak til en sammenblanding af ”dømmende og udøvende magt”.

Ja tak til individuel sagsbehandling – fra sag til sag. Og dermed nej tak til automatiske livstidsdomme.

 

Bent Clausen
Formand, DBU Jylland

 

10. december 2013