Læsø, Samsø og Fanø. Fire fodboldklubber på tre forskellige øer vinder for første gang Frivillighedsprisen. Glæden er derfor stor, da nyheden om prisen finder vej til fællestræning på Læsø, indendørstræning på Samsø og bestyrelseslokalet i Fanø Boldklub. 

Alle steder i Danmark gør de frivillige en ihærdig indsats for at fastholde og tiltrække medlemmer, frivillige og ledere, men for nogle klubber gør den geografiske placering det til en større udfordring.  

Sådan er det i de fire vindende klubber, Vesterø B og Østerby Sportsforening på Læsø, Samsø Idræt & Kultur og Fanø Boldklub. Her har klubberne lange udebaneture, begrænset spillermateriale og udfordringer med at fastholde øboerne på øerne. Prisen vækker derfor stor glæde hos træner i Læsø Ungdom, Peter Havnhøj.   

”Det er utrolig vigtigt, at vi har frivillige herovre. Hver gang vi skal ud og rejse, så skal vi med en færge. Hvis der ikke er frivillige, så kan det ikke hænge sammen. Vi er utrolig glade for, at der er nogen, som sætter pris på det arbejde, som alle vi frivillige laver,” siger Peter Havnhøj. 

Medlemsfremgang trods beliggenhed 

Klubberne har på imponerende vis formået at øge deres medlemstal. På Læsø har de to fodboldklubber samarbejdet i 30 år under navnet ‘Læsø Ungdom’, hvor de i fællesskab afholder træninger og arrangementer for klubbernes unge spillere. De to klubber har begge haft fremgang, hvor Vesterø Boldklub næsten har fordoblet deres medlemmer fra 12 til 22. Østerby Sportsforening har 51 medlemmer hvoraf 13 er nye.  

Også på Samsø har fodboldklubben taget imod flere fodboldspillere. Her er antallet af medlemmer næsten fordoblet fra 47 til 90 medlemmer. På Fanø har der været en lille tilbagegang, men klubben har alligevel imponerende 250 medlemmer.  

Prisen overrækkes officielt til de fire klubber på DBU’s repræsentantskabsmøde den 10. marts. Foruden hæderen følger der en præmiesum af 25.000 kroner med til DBU’s Frivillighedspris. Pengene bliver fordelt mellem de fire fodboldklubber.