Børnefodbold som går fra U5 og op til U12 opdeles i 3:3, 5:5 og 8:8. De alleryngste børn i U5-U7 spiller 3:3, og her anbefaler DBU Jylland, at man ikke niveaudeler. Alle børn spiller sammen, og turneringen er ikke inddelt i niveauer*.

* I Region 3 inddeles visse rækker i nogle udvalgte 3:3-stævner.

Men fra U8 opdeles turneringerne i A-, B- og C-rækker. Det stiller trænere i en ny situation og kan give hovedbrud; for hvordan vurderer man sit holds niveau, så holdet tilmeldes på rette niveau? Hvor god skal man eksempelvis være for at spille i A-rækken, og hvordan inddeler man, hvis man har flere hold?

Denne artikel giver forhåbentligt svar på de spørgsmål, så børnehold i 5:5 og 8:8 bliver tilmeldt på det rigtige niveau, og der bliver endnu flere gode og jævnbyrdige kampe.

Udgangspunktet for anbefalingerne er U8, men de gælder for alle børneårgange til og med U12. De gode råd kommer fra David Kiær Nielsen, der er fodboldfaglig rådgiver hos DBU Jylland og sidder i DBU’s Børneenhed. Derudover er han børnetræner og børneudviklingstræner i Galten FS.

Kendetegn for A-, B og C-spillere

Hvad kendetegner en A-spiller?+

A-spillerne er typisk dem, der rigtig gerne vil spille fodbold, dem som løber hurtigt, sparker godt og kan kontrollere bolden i løb. De lever og ånder for fodbold og elsker at spille både i klubben, i skolen og derhjemme. Men et godt kneb til at se en A-spiller er også at holde øje med dem, når de ikke lige har bolden. Foregriber de tingenes udvikling? Forudser de, hvor bolden vil komme hen? Er de i løb, før tingene sker? Så er det nok en A-spiller.

Hvad kendetegner en B-spiller?+

B-spillere ligger selvsagt midt imellem A- og C-spillerne. De har tilegnet sig en smule færdigheder, men endnu er det lidt usikkert eller lidt tilfældigt. Til gengæld begynder de at kunne forudse spillet en smule og er ikke helt så reaktive som C-spillerne. Der kan være meget stor forskel på spillernes profil i denne kategori. Nogle kan måske en del, men vil ikke det store, mens andre vil en hel masse, men kan ikke så meget endnu.

Hvad kendetegner en C-spiller?+

C-spillerne er nemmest at identificere. Det er dem, der enten lige er startet eller endnu ikke har knækket koden til, hvad fodbold går ud på. Eller de har andre udfordringer, der gør, at de har brug for mere tid til at vælge og udføre deres handlinger i kampen. De forudser ikke, hvor bolden kommer hen om lidt. De reagerer på det, de ser og handler så efterfølgende. Det betyder, at de ofte har brug for mere tid og plads end de andre spillere for at lykkes med deres aktioner. Måske går de kun til fodbold, fordi vennerne gør det, eller mor og far synes, de skal.

Stil det rigtige hold

Hvad kendetegner et A-hold?+

Et hold bestående af en overvægt af A-spillere (mindst halvdelen), men der kan også sagtens være en god portion B-spillere med. Skulle man have en A+-spiller, altså én, som virkelig skiller sig ud, så er det alene næsten nok til, at holdet er et A-hold, hvis bare resten er en blanding af B- og A-spillere. Der er ikke C-spillere med i A-rækken – det vil ikke være en god oplevelse for dem.

I en kamp i A-rækken er de fleste spillere i bevægelse/aktion hele tiden.

Ca. 10-15 procent af holdene hører til her.

Hvad kendetegner et B-hold?+

Et hold bestående af primært B-spillere, men både C- og i nogen grad A-spillere kan også deltage her. En god huskeregel er, at for hver A-spiller, skal der være minimum lige så mange C-spillere.

I en kamp i B-rækken er mange spillere i bevægelse/aktion på samme tid.

Ca. 60-65 procent af holdene hører til her.

Hvad kendetegner et C-hold?+

Et hold bestående (næsten) udelukkende af C-spillere – altså spillere, der har brug for mere tid og plads, end deres jævnaldrende. Der kan til nød benyttes en enkelt eller to B-spillere, men det er ALDRIG i orden at benytte A-spillere – de vil ganske enkelt kunne gøre oplevelsen dårlig for alle andre. Holdkammeraterne får ikke bolden, og modstanderne vil aldrig lykkes.

I en kamp i C-rækken er få spillere i bevægelse/aktion på samme tid.

Ca. 20-30 procent af holdene hører til her.


GENEREL HUSKEREGEL

Tilmeld hellere for højt niveau end for lavt
Når man er i tvivl om niveauet, er det naturligt at man i hvert fald ikke tilmelder et for højt niveau. Konsekvensen bliver dog, at for mange tilmelder et lavere niveau, end spillermaterialet er til. Det giver en skævvridning i rækkerne med ulige hold, hvor prisen betales af de mindst øvede spillere.

For få tilmeldinger i A-rækken medfører nemlig, at der kommer for mange dygtige spillere i B-rækken, og spiralen fortsætter så med B-hold, som bliver overmatchede og nødtvungent tager turen ned i C-rækken. Og det giver for mange ulige kampe for C-holdene. Derfor kan følgende være rettesnore: 

  • Hvis man er i tvivl, så melder man sig til på det øverste af de to niveauer, man er i tvivl om.
  • Hvis man har spillere til tre hold, så har man i udgangspunktet også et A-, B- og et C-hold.


Lyt til DBU Jyllands podcast om niveauerne i børnefodbold lige her eller find den hos din podcastudbyder.

Børnerækker efteråret 2024
Tilmelding til efterårets børnerækker åbner onsdag den 15. maj og sker via KlubOffice.

Du finder alt praktisk information om aldersgrupper, spilleform og tilmeldingsfrister for de enkelte årgange under hver region.

Region 1

Region 2

Region 3

Region 4

Spørgsmål til 3:3, 5:5 eller 8:8?
Kontakt det lokale regionskontor: